friesjournaal logo

Freddy, Harold en Arnold Veenema, de huidige directie van Veenema BV. In navolging van hun pake en skûtsjeschipper Fokke houden zij het skûtsjesilen in ere met het IFKS-schip Zeldenrust

SNEEK –  De ‘jongens van Veenema’ konden een lach niet onderdrukken toen gesteld werd dat zij steeds meer in de olie raken. Aan de andere kant: ze spelen in op de duurzame trend van schonere brandstoffen. De werkelijkheid is dat aan hun handel in olie, chemicals en energie weer een nieuw Esso-tankstation wordt toegevoegd. Bij de rotonde aan de entree van Sneek vanuit zuidelijke richting is daar onder leiding van heibaas Pieter Kamstra van Gerbrandy BV Wommels op ouderwetse wijze symbolisch een houten paal geslagen. Ter plaatse kunnen daar straks naast de gebruikelijke brandstoffen, ook groen aardgas en blauwe diesel worden getankt, er is supersnel elektrisch laden mogelijk, autowassen kan in een hypermoderne kettingstraat en binnen komt een Spar-super met een bakery van Subway.

Pake Fokke Veenema (1888) moest eens weten hoe zijn handeltje in petroleum, dat hij dreef na het varen op zijn skûtsje, zich later in Sneek heeft ontwikkeld. Zoon Cathrinus opende daar namelijk in 1965 het eerste tankstation in autobrandstoffen, smeerolie en industriële gassen. Vanaf 1990 zwaaien diens zoons ArnoldFreddy en Harold Veenema de scepter over de tankstations in Sneek (straks 3), Lemmer en Heerde. Met hun distributie van chemicals voor allerlei bedrijfstakken hebben ze in 2015 zelfs voet gezet op Duitse bodem.

De realisering van het nieuwe tankstation had overigens nog wel wat voeten in aarde. De overdracht van de grond was al in 2006. 

‘De officiële start is dus een paar burgemeesters later,’ aldus ceremoniemeester Klaas Jansma. De vreugde was er echter niet minder om onder de 60 personeelsleden van Veenema en andere genodigden die een toast op het slaan van de eerste paal uitbrachten. Ze hoorden een bemoedigend toespraakje aan van Nienke Veenema-Abma (90), de vrouw van wijlen Cathrinus. Met elektrisch vervoer en als tegenhanger een oldtimer-bus begaf het gezelschap zich vervolgens naar de nabijgelegen Van der Valk-hotel waar de gepensioneerde oliebranche-ondernemer Piet Joore het woord voerde in zijn rol van zakelijk adviseur van de Veenema's. (JdK) 

 

Partners