friesjournaal logo

Beeld van het Waddendiner. Zichtbaar is Arno Brok (vooraan) met links naast hem Tweede Kamerlid Aukje de Vries en (oud)gedeputeerde Klaas Kielstra. Rechts zanger/schilder Gerrit Breteler. (foto Frank van der Leer)

DEN HAAG – Een aspergediner was er als politieke lobby al in Den Haag (op initiatief van Limburg), een wilddiner eveneens (Overijssel), maar een Waddendiner is nieuw. Tien jaar na de erkenning van het Waddengebied als UNESCO-werelderfgoed initieerden de provincie Fryslân, Groningen en Noord-Holland een speciaal Waddendiner, bereid door het Waddenrestaurant bij uitstek Zuiver Vlieland. 

Politici, bestuurders, lobbyisten en anderen waren uitgenodigd voor het diner in de sociëteit Nieuwspoort dat aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over de Wadden werd gehouden. Besproken werd de oprichting van een autoriteit die structuur moet geven aan de bestuurlijke wirwar van het gebied waar veel overheden en semioverheden een inbreng hebben.

Eten verbindt en zo werd het Waddendiner geboren.

‘Dit smaakt naar een vervolg,’ zei de Friese commissaris Arno Brokdie als gastheer optrad. Een goede bescherming van de Wadden is hoogst noodzakelijk gelet op de natuurramp begin dit jaar met het containerschip MSC Zoe dat in storm honderden containers verloor.

Zuiver Vlieland bereidde een vijfgangendiner voor 140 couverts. Alle burgemeesters van de Waddeneilanden zaten aan tafel, maar ook Waddenvoorzitter Lutz Jacobi en politiek verslaggever Frits Wester die Harlingen als thuishaven heeft en vaak Vlieland aandoet. Hij voerde kort het woord.

Voor chef Robert Buurma en eigenaar Roland Bakker was het een grote eer om het Waddendiner te verzorgen. Zij namen een eigen keukenbrigade van vier man mee naar Nieuwspoort.

Partners