friesjournaal logo

Henk Dijkstra voor het eerst als omroeper en voorzitter Frederik Veltman van het volgend jaar jubilerende CH Rijs

HARICH – Met besparen op shownummers, spaarde het concours hippique Rijs nu alvast geld uit voor de royale viering van het 75-jarig bestaan. Volgens voorzitter Frederik Veltman moet CH Rijs volgend jaar een klapper worden. Een aantal sponsors staat garant. Dat er dan ook meer ‘jongfolk’ op af zal komen, baseert Veltman op een eerder door de landelijk bekende amazone Britt Dekker verzorgde dressuurshow.

Maar het nam niet weg dat ook de 74ste editie van het ooit in het Rijsterbos begonnen en later naar de manege bij Harich verplaatste concours weer succesvol èn gezellig was. Attractief onderdeel was opnieuw de Mijl van Rijs; een race voor ruiters en amazones die elk voor een Friese stad strijden. Negen jaar geleden waren de flamboyante kunstenaar Evert van Hemert uit Kolderwolde met zijn partner Anna van der Goot de aanstichters daarvan. 

‘Steeds een sensatie,’ vindt Van Hemert, die met CdK Arno Brok, koninklijke stalmeester en voorzitter van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek Bert Wassenaar en oud-Elfstedentocht-voorzitter Henk Kroes het Rijster comité van aanbeveling vormt. Bestuurders laten zich graag inviteren. Zoals deze keer burgemeester Roel Sluijter van Harlingen en de wethouders Pytsje de Graaf van Noardeast-Fryslân, wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden en zijn collega Frans Veltman van De Fryske Marren, voor wie het een thuiswedstrijd betrof. Memorabel moment was een minuut stilte voor de op 60-jarige leeftijd overleden concoursspeaker Jan Bernhard Kamphuis. Hij trad als zodanig in de voetsporen van zijn vader Polly die evenals zijn zoon een bij de vele concoursen passend stemgeluid had. Opvolger Henk Dijkstra uit Workum, herkenbaar aan zijn lange witte haardos en ook elders reeds speaker, slaagde daar in Rijs ook prima in. Gert Jan Mondeel uit Lemmer, stichter van de Beachclub op het Lemster strand en eigenaar van aquaresort It Soal in Workum, volgde nauwlettend het door hem gesponsorde kampioenschap tuigpaardentandem. Volgens deelnemer Ule Haarsma, directeur van de Haarsma Groep in Tjerkwerd, is dat qua mennen het moeilijkste onderdeel aangespannen. Haarsma genoot zichtbaar, toen hij als begeleider van Jorrit van der Meulen aan de leidsels van Jidaperty verscheen in de tuigrubriek jeugd jonger dan 16 jaar. Die rubriek met twaalf deelnemers is bedoeld om jongeren voor het tuigen en mennen te interesseren. 

Voor Mondeel was anderhalve week later de prelude van het spektakel Friesians@thebeach, waarvoor hij het initiatief nam. Zijn vriend Rintje Ritsma was graag bereid om op de motor de strijd aan te binden met Frieslands meest getalenteerde paardenmarathonrijder Anne Okkema uit Britswert, een strijd die door laatstgenoemde werd gewonnen. (JdK)

Partners