friesjournaal logo

Er moet maar eens een einde komen aan de bescherming van een handjevol beroepsvissers en meer rekening worden gehouden met de belangen van ruim een miljoen recreatievissers. Dat is de mening van Hans Wiersma uit Dronryp. Uit onvrede over het beleid van de Sportvisserijbond heeft Hans een eigen vissersbond opgericht, kortweg De Visbond genoemd. Met deze alternatieve vereniging wil Hans Wiersma de strijd aanbinden met wetgevers en organisaties die alleen de belangen van de beroepsvisserij voor ogen hebben. Onlangs publiceerde Hans een ingezonden artikel over deze ongelijkheid in De Volkskrant.

Wat is het probleem? ‘De beroepsvissers vissen alle binnenwateren, zoals het IJsselmeer, leeg. Dit is al jaren aan de gang en inmiddels is het punt bereikt dat de visstand dramatisch laag is en er dus voor de recreatievisser ook niets meer valt te halen. Beroepsvissers hebben een grote bijvangst aan witvissen. Deze worden gezout en gerookt en vervolgens aan Oost-Europa verkocht. Dan hebben we het bijvoorbeeld over voorns, brasems en windes. De beroepsvisserij is verantwoordelijk voor de slechte visstand. En het gevolg daarvan is een achteruitgang in de populatie vissende vogels zoals aalscholvers en futen. En er is niemand die daar iets aan doet.’

Maar de meeste sportvissers in Nederland zijn toch aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Die kan met zoveel leden toch een vuist maken? ‘Ik weet niet wat voor mensen daar in het bestuur zitten, maar de leden worden vrijwel nooit geïnformeerd of geconsulteerd. In plaats van het behartigen van de belangen van de leden, wordt zelfs een beleid gevoerd dat gericht is tegen de leden. Denk maar aan de belachelijk hoge boetes die worden uitgedeeld als een recreatievisser ondermaatse of beschermde vis in bezit heeft. En die boetes gelden niet voor de beroepsvissers.’

Wat wil De Visbond bereiken? ‘Wij willen dat recreatievissers dezelfde rechten hebben als beroepsvissers, of andersom, dat de beroepsvissers dezelfde plichten hebben als sportvissers. Er zijn in Nederland nog maar 170 beroepsvissers. Het is van de gekke dat die blijkbaar koste wat het kost worden beschermd, terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn voor de ondergang van hun beroepsgroep. Dat beroepsvissers zelfs worden uitgekocht is ten hemel schreiend. Gewoon de zaak sluiten en iets anders beginnen. Mijnwerkers en keuterboeren werden in het verleden toch ook niet gecompenseerd? Ik ben van mening dat als de beroepsvisserij niet meer bestaat, de meren binnen vijf jaar weer vol zitten met vis. ‘

Op welke wijze wil De Visbond de strijd aangaan? ‘Veel publiciteit vragen voor het onderwerp zodat het verhaal bekend wordt. Het stuk in De Volkskrant was mooi, maar heeft niet het aantal reacties opgeleverd waar ik op had gehoopt. Hoe groter het ledenaantal van De Visbond, hoe beter. We bestaan een jaar en hebben bijna twintig leden, dat aantal moet nog wel even flink groeien. We zijn bezig juridische mogelijkheden te onderzoeken om de rechtsongelijkheid aan te pakken. Maar het kost veel tijd en we hebben te maken met tegenwerking. Als ik bij visafslag Urk vangstgegevens opvraag, krijg ik nul op het rekest. Ook de gemeenten die de vergunningen verstrekken voor het leegtrekken van de IJsselmeerhavens zijn niet welwillend in het geven van informatie.’

U strijdt ook voor duurzame visserij. Wat is uw aanpak? ‘Een ander doel van onze visbond is een certificaat van duurzame vis voor met de hengel gevangen vis. In Duitsland staat met de hengel gevangen vis als duurzame vis op de menukaart in restaurants, dat is een mooi initiatief. Beroepsvissers maken gebruik van netten waardoor er veel bijvangst is en veel vis kapot gaat, dat is niet duurzaam. Het moet dan ook mogelijk zijn voor sportvissers om duurzaam gevangen vis te koop aan te bieden als ze dat willen. Dit heeft weer te maken met die rechtsgelijkheid. Ik denk dat beroepsvissers en recreatievissers prima naast elkaar kunnen bestaan zodra beide gelijk worden behandeld. Als beroepsvissers niet meer met netten vangen, maar op een duurzame manier, dan zijn er ook geen grote investeringen meer nodig. Ik denk dat vissers op deze manier best een boterham kunnen verdienen en het komt ten goede aan de visstand.’

Partners