friesjournaal logo

JOURE – Kuindersma Verzekeringen heeft in ‘Ons Groene Boekje’ positie en koers bepaald. Voor alle duidelijkheid, want het kantoor wist en weet precies waar het staat, wat het voor ogen heeft en wat het voor mens en bedrijf kan betekenen.

‘Wij willen met dit boekje, dat bijgesloten is in dit Fries Journaal, onze rol kenbaar maken. Wat is ons DNA? Wel, dat is advies, advies en nog eens advies,’ zegt directeur Ynte Kuindersma, de derde generatie van dit familiebedrijf dat in 1903 is opgericht door pake Ynte en is voortgezet door heit Sjouke.

De lange historie duidt op continuïteit, die staat voor vertrouwen en kwaliteit.

Ynte ziet dat de baren in verzekeringsland woelig zijn: ‘In tien jaar tijd is het aantal tussenpersonen in ons land gedaald van 16.000 naar 6.000. Een ongekende teruggang. Verzekeringslichamen worden steeds groter. Nu weer heeft Nationale Nederlanden een deel van Vivat overgenomen en de schaalvergroting gaat maar door. Wordt de klant, de mens nog gezien? Dat mag je je afvragen. Wat ik wil laten weten is dat het in ons vak altijd om mensen draait.’ 

Sizzen is neat mar dwaan is in ding. Refererend aan dit wijze Friese gezegde maakt Kuindersma duidelijk dat je nog zoveel kunt beloven, maar dat je er voor je klant moet zijn. Wil je dat waarmaken, dan is een persoonlijke benadering onontbeerlijk.

Ynte: ‘Onze aanpak is het nemen van vijf stappen. Eerst gaan wij inventariseren. Wie bent u, wat doet u, wat wilt u? Vervolgens gaan wij analyseren. Welke risico’s loopt u? Daarna volgt adviseren. Welke oplossing past het beste bij u? Dan komen wij in het traject van bemiddeling. Wij onderhandelen voor u met financiële instellingen. Tenslotte is nazorg bij ons belangrijk. Wij houden de vinger aan de pols en houden alles up to date. Je moet dus eerst de klant leren kennen alvorens je gaat verzekeren.’

Kuindersma is een volledig bevoegd, allround verzekeringsbedrijf. Niet gevolmachtigd, maar dat is volgens Ynte juist een voordeel.

‘Want ben je vanuit die positie nog echt onafhankelijk? Gevolmachtigden laten zich binden aan grote concerns en hebben weinig speelruimte. Vaak ook bieden ze vanuit eigenbelang poolproducten waarin al hun verstrekkers van polissen zijn vertegenwoordigd. Wij gaan voor het beste product onder de beste condities. Wij zoeken het uit en daarin gaan we heel ver. Dat is onze missie. Op ons kantoor werken twee analisten die fulltime met onderzoek, verkenningen en rapportages bezig zijn.’ 

Niet alleen worden de klanten centraal gesteld, maar ook de medewerkers. Want zij moeten het doen, stelt Ynte.

‘Verzekeren is mensenwerk en dat is een wederkerig verhaal. Wij werken altijd in teams om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen vanuit meerdere gezichtspunten en disciplines. Bovendien kan men binnen een team elkaar ondersteunen, beoordelen en zo nodig corrigeren. Dat is de meerwaarde van teamwork. Persoonlijk vind ik dit het interessantste aspect aan mijn werk. Ik mag graag een structuur neerzetten en goede opstellingen maken, mensen optimaal laten functioneren.’

De medewerkers zijn tevens de gezichten van het kantoor. Kuindersma laat ze in de huidige campagne zien want zij moeten het doen, zij onderhouden het contact met de klant.

De verschillen tussen een groot anoniem verzekeringsbedrijf en de slagvaardige, multifunctionele tussenpersoon zijn evident. Neem alleen al de bereikbaarheid.

Ynte: ‘Wij zijn 365 dagen per jaar 24/7 bereikbaar.’

Wat opvalt aan de nieuwe huisstijl en de campagne is het nostalgisch karakter. Je zwijmelt weg bij de oude beelden van Joure. Kuindersma wil er wat mee zeggen.

Ynte: ‘De snelle wereld is in klantcontact voorbij. Verzekeren doe je niet met een muisklik. Op een website sluit je geen verzekeringen af. Althans, geen goede verzekering. Niet voor de klant en niet voor de aanbieder. Wij leveren maatwerk, exact afgestemd op de verzekerde. Je moet dan wel even de tijd nemen. Vandaar deze campagne.’

Hoe veelzijdig Kuindersma is blijkt uit de marktsegmenten waarop men actief is: zakelijk, particulier, ondernemers, verenigingen (m.n. verenigingen van eigenaren), evenementen, hypotheken en pensioenen. Sectoren waarin Kuindersma sterk is zijn logistiek, horeca en bakkerijen. Wat betreft het bedrijfsleven is Kuindersma in het Noorden (Friesland, Groningen, Noordoostpolder, Kop van Overijssel) sterk geworteld: zowel de kleine ondernemingen als de grote met een omvang van 150 medewerkers behoren tot de klantenkring. Allemaal hechten ze aan één aspect: een persoonlijk contact.

Ynte: ‘Dat is de beste garantie die men kan hebben.’ 

Partners