friesjournaal logo

Rens Hiemstra, Hans Wassenaar en Marten Bergsma in de kransen. (foto Martin de Jong).

FRANEKER – Kaatsen zit boordevol traditie en dus wordt er vastgehouden aan een vrije loting zonder plaatsing. Zo kan het gebeuren dat de beste parturen elkaar in de eerste omloop treffen met als gevolg een voorspelbaar verloop. Dit keer op de 166ste PC had men geluk. De topparturen zaten in ‘de goede blokjes’ en zouden elkaar pas in de halve finales ontmoeten. Toch werd het een vrij eenzijdige finale die door het trio Marten Bergsma (Minnertsga), Renze Hiemstra (Deinum) en koning Hans Wassenaar (Leeuwarden) werd gewonnen.

Zij versloegen het favoriete partuur Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Tjisse Steenstra (Bitgummole). 

Minder geluk had men met het weer: de regen kwam met bakken uit de hemel. Rond het middaguur werd de strijd stilgelegd en uit voorzorg (onweer dreigde) moest het publiek It Sjûkelân verlaten. Er werd derhalve een poosje gekaatst voor lege tribunes. Dat was nog nooit eerder gebeurd. In de middag konden de toeschouwers terugkeren.

‘Heel spijtig,’ aldus PC-voorzitter Ids Hellinga over de evacuatie.

Opvallend was dat representanten van het genootschap Heeren 17 op de genodigdentribune ontbraken. Jan van Erve, belast met sponsorzaken, vond het niet meer van deze tijd dat de mannen voor niks en nul centen vooraan zitten. Een begrijpelijk standpunt. Hij deed het voorstel dat de niet onbemiddelde leden van de club € 2.000 zouden bijdragen, of op z’n minst € 100 per stoel. Geld dat in het jeugdpotje van de KNKB terecht zou komen. Dat weigerden de krenterige Heeren, daarmee het statement van Jan onderstrepend. (AvK)

Partners