friesjournaal logo

Foppie van Terwisga (m.) geflankeerd door Wia Hoks-de Vries (l.) en Sonja Bron-Coppen.

JOURE – Dit land wil de boerensector opruimen en heeft niet in de gaten welk onheil het over zich afroept. Een fors gesaneerde boerenstand betekent dat exportcijfers dalen, dat de betalingsbalans uit evenwicht raakt, dat onze welvaart afneemt, dat onze kennisindustrie een geweldige knauw krijgt, dat fabrieken en instellingen moeten sluiten, dat werkgelegenheid daalt en werkloosheid stijgt, dat de toeleverende industrie wordt lamgelegd, dat onze investeringskracht een paar tandjes omlaag gaat, dat er veel minder geld is voor klimaat- en milieubeleid, dat veel groen niet meer wordt beheerd, dat Nederland weer moerassig wordt met een veel hogere methaanafgifte dan nu, dat predatie ongeremd kan doorgaan en weidevogels het nog moeilijker zullen krijgen, dat agrarisch onderwijs kan worden opgeheven, dat voedselschaarste optreedt, dat compensatie daarvan ook beslag zal leggen op duurzaamheid, dat de volksgezondheid verslechtert, enzovoorts. Ons land zal in ernstige armoede vervallen en minder leefbaar worden. Alleen technologische ontwikkelingen (mest), innovatie en duurzaam boeren kunnen helpen het klimaat menselijkerwijs zo stabiel mogelijk te maken. Wetenschap, politiek en milieuclubs zijn echter doof en blind. Wie de boeren laat stikken laat het land verstikken. De stikstofuitstoot zal dan alleen maar toenemen. Het klimaatheksje Greta Thunberg kan beter naar school gaan in plaats van spijbelen. Leert ze misschien wat over deze materie. 

Op de 67ste Agrarische Schouw in Joure, die als gevolg van uitvoering van het stikstofbeleid ook wel opgeheven kan worden, waren gelukkig verstandige geluiden te horen. Tevens werd duidelijk dat de actiebereidheid onder boeren toeneemt. 

Regiobank stak de boeren, die geplaagd worden door wankelmoedig regeringsbeleid en muizen, een hart onder de riem. 

Op drie borden stonden bemoedigende teksten, zoals deze twee:

It regear feroaret de rigels om it hurdsje,

tink der mar om: elts mûske hat in sturtsje!

Dêrom miskien wat foar jo,

de bank met de groeirekken yn de regio. 

It boerebestean liket hast wol

ien grutte pleach…

Is it net Brussel as it regear,

Dan hawwe de mûzen jo wol op it each.

Rin ris efkes by de Regiobank 

troch de doar,

dy hawwe it bêste mei jo foar!

 

Ondertussen ontving Foppie van Terwisga tal van boeren , plattelanders, bezoekers en ondernemers, die mochten raden hoeveel muizen er verstopt waren in een symbolisch hoekje veengrond (167), de winnaars kregen VVV-bonnen: ‘Moai net?,’ lachte Foppie. (AvK) 

Partners