friesjournaal logo

Gerard van Klaveren (waarnemend burgemeester van Ameland), Hayo Apotheker, Jan-Michiel van der Gang, Sybrand van Haersma Buma en oud-commissaris Ed Nijpels.

DOKKUM – Jan-Michiel van der Gang, de energieke voorzitter van de Admiraliteitsdagen in Dokkum, kreeg de lachers op zijn hand toen hij de nieuwe burgemeester van Leeuwarden Sybrand van Haersma Buma begroette met de vraag: ‘Wat had u gedaan als u eerder had geweten dat hier een burgemeestersvacature was? Had u dan in Leeuwarden gezeten?’

 

Buma, die een sterke entree heeft gemaakt en zich vooral ook buiten Leeuwarden laat zien (’s morgens voer hij op een skûtsje op het Sneekermeer om de Friso Cup voor de parlementaire connecties in het Europees Parlement bij te wonen), toonde zich verheugd dat hij niet langer spitsroeden hoeft te lopen, zoals de voormalige CDA-leider dikwijls in Den Haag moest ondergaan. 

In Friesland gaat het er aimabeler aan toe.

Fijntjes wees Jan-Michiel op de importantie van Dokkum, refererend aan de 9e Admiraliteitsdagen: 200 bedrijven die achter dit evenement staan, 400 vrijwilligers die het dragen, 100.000 mensen die op het topprogramma, met Racoon als slotakkoord van het vijfdaags evenement, af komen. En dat in de periferie van ons land! Men telt er zonder subsidies even een half miljoen euro neer om de stad op de kaart te zetten. 

Bovendien heeft Dokkum een Admiraliteit en Leeuwarden niet. Dat historisch besef werd er nog even ingewreven bij Buma, die van collega Hayo Apotheker (waarnemend in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân) te horen kreeg dat Buma ‘in de huiskamer van Friesland’ zat.

‘Dit is een cadeau aan de regio,’ aldus Apotheker, die tijdens de opening voor de sponsors in Brouwerij Dockum verheugd was zoveel mensen ‘fan kwisekwânsje’ te zien. 

Dat Dokkum Admiraliteitsstad is dankt het aan de vroegere strategische positie aan de de Lauwerssé. Deze ligging is thans net zo cruciaal want het noordoosten van Friesland is met de Waddenzee en het Lauwersmeergebied als voor- en achtertuin de mooiste natuur- en recreatieregio van Nederland.

Alsof de duivel ermee speelde werd het begin van de Admiraliteitsdagen weer geplaagd door hoosbuien. 

‘Maar dat hoort bij een maritieme happening,’ zo hield Jan-Michiel de moed erin. Over het enorme aantal bezoekers was hij erg tevreden, maar ook op de massale belangstelling via social media. Ruim een half miljoen mensen uit 35 landen hadden kennisgenomen van het Dokkumer feest. (AvK)

Partners