friesjournaal logo

Voorzitter Sjoerd Galema van VNO-NCW Noord, Jan Peter Balkenende, scheidend voorzitter Alfred Welink van MKB Noord en Hans de Boer.

GRONINGEN – In het Noorden bespeurde oud-premier Jan Peter Balkenende de trots die hij zo graag ziet. De man die ooit opriep tot een ‘VOC-mentaliteit’ onder politici, die volgens hem te somber en weinig vooruitstrevend zijn, stak de noorderlingen een hart onder de riem. Dat deed hij op het Ondernemersgala van de 50-jarige VNO-NCW Noord in Martiniplaza Groningen. 

Om de noordelijke impact te onderstrepen wees Balkenende op het project van Google in de Eemshaven. 

‘Dat u zulke interessante partners aan u weet te binden is veelzeggend,’ aldus Balkenende.

 

Na zijn gloedvol betoog dat hij doorspekte met eigen ervaringen, voerde Balkenende een gesprek met textielontwerper Claudy Jongstra. Deze internationaal befaamde Friezin koppelt creativiteit, kunstprojecten, duurzaamheid en ondernemerszin aan nieuwe horizonten. Dat doet ze vanuit haar atelierboerderij in Spannum.

‘Een alchemistisch proces,’ sprak Claudy.

Naast Balkenende en Claudy was Hans de Boer hoofdgast op het gala. De uit Witmarsum afkomstige landelijke werkgeversvoorzitter is bezig aan zijn laatste jaar en dat wil hij laten weten ook. Hij wees op het belang van het mbo dat de vakmensen levert waar zo’n grote behoefte aan is. 

‘Een leven lang leren, hard werken en goed geld verdienen: dat is wat het mbo voor mij betekent. Deze studenten zijn de toekomstige ruggegraat van onze samenleving. Hun vakkennis hebben we hard nodig, maar helaas is de waardering voor vakmanschap tanende,’ aldus De Boer, die nog meer onderwijsaandacht wil voor leren in de praktijk, het zogeheten meester-gezelmodel. 

De vertrekkende voorzitter van MKB Noord, Alfred Welink, vindt dat het Noorden een leider mist. Met een leiderstype à la Ronald Koeman zou de regio meer kans maken prominent in de Troonrede te komen.

‘Dat is te wijten aan onvoldoende samenwerking en aan versnippering. Zo gaan Economic Board Noord-Nederland en Top Dutch hun eigen gang.’ (AvK)

Partners