friesjournaal logo

De negen captains met Arno Brok (4e van links): Mohammed Chahim, Isabelle Diks, Anja Haga, Malik Azmani, Aukje de Vries, Liesje Schreinemacher, Harry van der Molen, Gerben Gerbrandy en Jan Huitema.

KOLMEERSLAND – De Friso Bokaal heeft voor de gelegenheid een broertje gekregen in de vorm van de Friso Cup. Geen strijd op het water tussen captains of industry, maar een zeilwedstrijd van de provincie voor zij die de Europese belangen van Friesland behartigen. Overeenkomst tussen de zeilpartijen: er wordt gestreden op de skûtsjes van de SKS. De gastheer is ook dezelfde: commissaris Arno Brok.

Hij sprak de deelnemers in het Fries toe.

Dat kon natuurlijk niet iedereen verstaan en vandaar dat Brok wat Nederlandse verduidelijkingen gaf, ‘mar Frysk is no ienris de taal fan it skûtsjefolk’. En het Fries is naast het Nederlands een officiële rijkstaal. Bovendien is voor de negen captains die aan het roer stonden het Fries niet vreemd; ze hebben allen een band met de provincie of komen er vandaan: Jan Huitema (VVD), Mohammed Chahim (PvdA), Malik Azmani (VVD), Liesje Schreinemacher (VVD), Anja Haga (ChristenUnie), Harry van der Molen (CDA), Aukje de Vries (VVD), Isabelle Diks (GroenLinks) en Eerste Kamerlid Gerben Gerbrandy(OSF).

Brok heette in het kader van de moerstaal gedeputeerde Sietske Poepjes speciaal welkom als ‘voorzitter van het Europese Network to Promote Linguistic Diversity’.

‘Presidente,’ verbeterde Sietske, waarna SKS-voorzitter René Nagelhout zichzelf als ‘president van de SKS’ introduceerde. Hij drukte de aanwezigen tijdens het palaver in It Foarûnder op het hart dat aan boord geen ruimte is voor debat.

Vervolgens vertelde Edo Ritsma uit de bekende skûtsje- en schaatsfamilie over vroeger. Hoe ouder de verhalen, hoe sterker ze worden, liet hij weten.

Omdat de Regenbogen op het Sneekermeer bezig waren met hun NK werd de strijd om de Friso Cup op de Goïngarijpster Poelen gezeild. De wedstrijdleiding lag in handen van de Grouster commissie. Arno Huismangaf de tekst en uitleg. 

Winnaar werd Malik Azmani op het Earnewâldster skûtsje. Hij bleef twee partijgenoten voor: Aukje de Vries op het Heerenveenster skûtsje en Liesje Schreinemacher op de Halve Maen.

Opvallende gast was Sybrand van Haersma Buma. De burgemeester van Leeuwarden voer op een thuisskûtsje, en wel Grou. Een vierde plek was het resultaat. Dat je niet moet tornen aan een vaste bemanning bleek op de nummer laatst. Doordat een skûtsje vanwege pech niet kwam opdagen moesten de teams van Isabelle Diks en Gerben Gerbrandy worden samengevoegd op het skûtsje van Joure.

‘Twee kapiteins op één schip heeft nooit gekund,’ lachte Gerben achter zijn bord met kapucijners. (AvK)

Partners