LEEUWARDEN – ‘Pake syn Wein’ is een evergreen van Piter Wilkens. Tijd om de auto van pake eens voor het voetlicht te halen, vonden hij, Tresoar en Louw Dijkstra van uitgeverij Wijdemeer. Dat is gedaan in een fotoboekje onder de gelijknamige songtitel. Allerlei oude voertuigen van voor de oorlog passeren de revue. 

Het liedje van Piter gaat over de Renault Dauphine van zijn pake.

‘Hij kocht hem na zijn pensionering want voor zijn werk had hij geen auto nodig. Pake was timmerman en reed met de handkar door Marsum. Op zondag ging hij autorijden en wij mochten dan mee. Dat was een feest. Plankgas pake, riepen we dan,’ vertelde Piter, die meer autoliedjes op zijn naam heeft. Zo bezong hij zijn oude Mercedes Benz die het zo goed deed bij de fans.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen