friesjournaal logo

JOURE – ‘Weg met die bende,’ zegt Erwin Dirkse van DMT Environmental Technology resoluut over fossiele brandstoffen. Er is zoveel meer en er zijn zoveel betere alternatieven. 

‘Het zal nog een tijdje duren, maar de aanstaande energieomwenteling is onomkeerbaar,’ zegt hij.

DMT (opgericht in 1987) speelt daarin een toonaangevende rol. Het bedrijf is wereldwijd actief in het maken van technologieën die bijdragen aan het creëren van een schone en welvarende toekomst. Want die twee elementen gaan wel degelijk samen, zo blijkt (‘Groen is ook poen’).

DMT is marktleider in het opwaarderen van biogas met behulp van membraantechnologie. Daarnaast levert het bedrijf innovatieve technologieën voor (bio)gas-ontzwaveling en terugwinning van componenten uit afvalstromen op afvalwaterzuiveringen.

‘Met deze technologieën helpen we bedrijven op een winstgevende manier een bijdrage te leveren aan een beter milieu,’ aldus Dirkse.

Met louter zon en wind zijn we er namelijk nog lang niet. Niet altijd schijnt de zon en niet altijd waait het. Er wordt óf onvoldoende energie opgewekt óf je zit zomaar aan de max. Dan kunnen we de pieken niet opvangen. En als het ’s nachts hard waait gebruiken we juist weinig stroom. Bovendien zijn windmolens op land veel minder rendabel dan op zee, zo heeft wiskundig ingenieur en medeoprichter van het platform Democratisch Energie Initiatief Kees Pieters van TU Delft berekend.

Windturbines niet duurzaam

De opslag van stroom is sowieso nog problematisch en ook de distributie is niet helemaal betrouwbaar. Komt bij, stelt Dirkse, dat de met composieten versterkte wieken van windturbines minder duurzaam zijn dan men doet voor komen. Sterker, ze zijn praktisch niet te recyclen. Een generatie windturbines gaat slechts een jaar of twintig mee en levert dus na elke cyclus een hoop nauwelijks te hergebruiken afval op. Aan zonnevelden boven land en water kleeft het nadeel van landschapsvervuiling incluis het afsterven van bodems en dierlijk leven. 

Energieopwekking heeft volgens Dirkse altijd impact op de omgeving: ‘Ons land wil een transitie maar verandering is uitdagend en mensen willen niet interen op hun welvaartsniveau. Dat is een spanningsveld waar je mee te maken hebt. Wij staan daarom ook energie uit afval voor. Dan snijdt het mes aan twee kanten. De energie die vrijkomt bij de vergisting van bijvoorbeeld agrarisch afval is net zo groen als groene stroom en een belangrijk alternatief in de energietransitie. In een ideale situatie zou je in ons land een complete mix moeten hebben van energie: zon, wind, biogas, waterstof etcetera. De mogelijkheden zijn er en DMT heeft er innovatieve technologieën voor ontwikkeld. Dat deze alternatieven de aandacht krijgen die ze verdienen is slechts een kwestie van tijd.’

Energie is een complex item, want ook het (geo)politieke aspect komt om de hoek kijken. 

Dirkse: ‘Ons land moet goed nadenken over de toekomst. Maar neem geen overhaaste beslissingen. Neem juist de tijd, gun je zelf die tijd. Die paar jaar meer of minder maakt echt niet uit wat betreft de opwarming van de Aarde. Ik vind het allemaal zo gestrest.’

Gezond verstand ver te zoeken

In de politiek is zijn vertrouwen niet bijster groot: ‘Het politieke klimaat is me te sentimenteel, te populistisch, en ook te nationalistisch. Mark Rutte is een goede manager, zeker, maar hoe een kundige man als Diederik Samsom in zijn partij, de PvdA, is afgetroefd vind ik schandalig. Neem verder de Brexit, een nogal primitieve toestand vind ik dat. Gezond verstand is ver te zoeken. Dat neemt niet weg dat wij als DMT blijven geloven in onze missie, waarvan wij weten dat die de wereld verder brengt. Wat overeind blijft staan is dat we niet door kunnen gaan met het uitputten van de Aarde. Zo kun je niet met onze planeet omgaan. Anders komen wij om in de rotzooi.’

Op verzoek ging Erwin bij de onderneming aan de slag waar hij in 1999 het stokje overnam van zijn vader Rob, de oprichter van DMT.

‘Ik ben nieuwsgierig. Daarom past dit bedrijf zo goed bij me,’ zegt hij.

DMT is onder hem uitgegroeid tot een wereldspeler met buiten Friesland vestigingen in Wageningen, Leeuwarden en in de Verenigde Staten, Canada en Maleisië. De technologie wordt in Nederland ontwikkeld. Er wordt samengewerkt met universiteiten binnen Europa. De tachtig medewerkers in Joure (in de Verenigde Staten werken vijfentwintig mensen) komen overal vandaan. Het aantal nationaliteiten bedraagt dertig. De voertaal is Engels. 

De wereldoriëntatie is belangrijk: ‘Van Nederland alleen kunnen we niet bestaan.’

Corebusiness is de ontwikkeling en bouw van biogasinstallaties (in Leeuwarden is er afgelopen winter een geopend) en het opwaarderen en ontzwavelen van biogas. Van biogas vloeibaar gas maken, nog zoiets. LNG (Liquified Natural Gas) wordt verkregen door het opgewaardeerde biogas op een temperatuur van -162 graden te brengen. Dit LNG is met name voor de scheepvaart interessant. Er is een grote markt voor de verduurzaming van de wereld die mede door een bedrijf als DMT wordt vormgegeven.

Familiebedrijf

Dirkse is ambitieus: ‘De volgende stip op de horizon is 2022. Dan denken wij te zijn doorgegroeid naar € 100 miljoen omzet en 200 medewerkers. Ondernemen, plannen maken en realiseren is het mooiste wat er is. Wel moet je zorgen dat je geestelijk en fysiek fit genoeg blijft.’

Als het aan hem ligt blijft DMT een familiebedrijf: ‘Al was het alleen om de betrokkenheid. Je hebt drive nodig om belangrijke doelen te realiseren.’ 

Partners