LEEUWARDEN – Voor de komende vijf jaar is een stevige financiële basis gelegd onder de drie Friese oersporten schaatsen, kaatsen en fierljeppen. De drie partijen die zich voor die duur aan de sporten hebben verbonden zijn Bouwgroep Dijkstra Draisma, de Friese Rabobanken en FB Oranjewoud. Zijn steunen de individuele organisaties KNKB, Gewest Fryslân van de KNSB en het FLB (Frysk Ljeppers Boun). In totaal kunnen de sporten tot 2025 zo’n drie ton tegemoet zien, zeg maar een slordige € 60.000 per sport per jaar.

 

Directievoorzitter Jelmer Algra van Rabobank Leeuwarden motiveerde de bijdrage als volgt: ‘Wij voelen ons alle drie nauw betrokken bij onze provincie. Daarom ondersteunen wij sportieve en culturele initiatieven en activiteiten die Fryslân op de kaart zetten en zorgen voor verbinding. Zo dragen wij bij aan een sterke, duurzame en vitale leefomgeving. De drie bonden bieden de sporters de faciliteiten om te excelleren en op onze beurt moeten wij er aan bijdragen dat die bonden daartoe in staat zijn.’

Voorzitter Teije Dijk van het FLB is in zijn nopjes: ‘Hierdoor maken wij een grote sprong voorwaarts. Een sprong die reikt tot 2025. Wij werken momenteel aan een beleidsplan waarin wij investeren in opleidingen en training en de profilering van onze sport versterken.’

KNKB-bestuurslid Jan van Erve was eveneens content: ‘Er ontstaat een kruisbestuiving tussen het kaatsen en de commercie. Een kleine sport als het kaatsen kan niet zonder deze financiële steun.’

Het meest opgetogen was voorzitter Bauke Jonkman van de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB. Juist omdat de leden van deze selecties zelf flink moeten bijdragen om hun topsport te kunnen beoefenen. Tegen de drieduizend euro leggen zij op het kleed.

Jonkman nam enkele jaren geleden het initiatief om het Friese schaatsen te sponsoren: ‘Fryslân is de schaatsprovincie bij uitstek, maar wij waren enkele jaren geleden niks beter dan Limburg en Brabant. Dat deed heel zeer. Nu staan wij weer aan de top en is de gewestelijke selectie een kweekvijver voor de kernploegen.’

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen