friesjournaal logo

Commercieel manager Siebolt de Bruin en directeur Foky van der Veen

DRACHTEN  - Waar gewerkt wordt ontstaat afval. Dat moet worden opgeruimd. Netjes en zorgvuldig. Het geldt zeker ook in de horeca. Een van de partners van Fryslân Culinair is NNRD (Drachten en Groningen, plus Visser in Harlingen), een afvalinzamelaar die denkt in kansen, continu op zoek is naar duurzame oplossingen en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van recycling en duurzaamheid.

De oranje afvalwagens van NNRD (Noord Nederlandse Reinigingsdienst) zijn een vertrouwd gezicht in het straatbeeld.

Directeur Foky van der Veen en commercieel manager Siebolt de Bruin vertellen enthousiast over hun vak, over de rol die NNRD in afvalland vervult.

‘Wij scoren op onze lokale betrokkenheid en inzet. Grote ondernemingen willen dat nog wel eens uit het oog verliezen. Wij niet. NNRD weet dat je juist zichtbaar moet zijn waar de klant actief is. In de eigen regio. Daar maken wij het verschil. Bij ons dus ook geen callcenter. Wij staan dicht bij onze opdrachtgevers. De overhead houden wij zo beperkt mogelijk. De lijnen moeten kort zijn, de contacten persoonlijk. NNRD is de afgelopen jaren autonoom met de economie mee gegroeid, al hebben wij ook twee overnames gedaan. In 2015 kwam Dusseldorp Noord erbij en begin 2019 de afvaltak van Oenema in Oosterwolde,’ vertellen de twee. NNRD is ontstaan uit het familiebedrijf Holwerda en maakt sinds 2011 onderdeel uit van GP Groot in Alkmaar, een zelfstandig en reeds in 1917 opgericht familiebedrijf in brandstoffen, oliehandel, infra, engineering, afval en recycling.

Zoals restaurants waarde hechten aan representatie, zo geldt dat ook voor NNRD.

Siebolt: ‘Een professionele en nette uitstraling is voor ons erg belangrijk. Wij willen laten zien dat wij heel serieus met afvalinzameling- en verwerking omgaan. Schoonmaken begint met opruimen. NNRD rijdt met modern en jong materieel en onze 65 medewerkers zijn vakbekwaam. Het meedenken begint al bij onze chauffeurs. In wezen halen zij het werk binnen omdat men ziet hoe goed ze hun taken vervullen. Wij hebben een goed team. Onze mensen krijgen de ruimte, mogen ondernemend zijn en voelen zich hier thuis.’ 

Ook heeft het bedrijf social return hoog in het vaandel. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is vrijwel altijd een plekje bij NNRD. 

‘Werkplezier en betrokkenheid, zo mag je de sfeer bij ons omschrijven,’ vult Foky aan.

Voor NNRD is elk bedrijf, van klein tot groot, een potentiële klant, laat Foky weten.

‘Van multinational tot kapsalon. NNRD is groot geworden door zich vooral te richten op MKB klanten en overal rolcontainers te plaatsen. Heel veel kleine klanten maken je sterk. Inmiddels heeft NNRD een grote spreiding aan klanten, van klein tot groot in Noord-Nederland. Wij zijn prima in staat ook grote opdrachtgevers optimaal te bedienen. Zo hebben wij op basis van kwaliteit, circulariteit en uitvoering de Provincie Fryslân recent, middels een aanbesteding, (wederom) als klant gegund gekregen.’

NNRD is niet alleen inzamelaar van afval, maar ook verwerker. Beton, puin en hout worden gesplitst of gebroken, folies gaan de plasticrecycling in, glas, autobanden en groen afval worden apart gehouden, enzovoorts. Resten worden verbrand en als dat niet mag of kan, gestort. De controle is streng en het eigen toezicht adequaat. De vervoersstromen zijn traceerbaar. Dat is vanzelfsprekend voor een bedrijf dat aan de hoogste certificeringen voldoet.

Het bedrijf verandert met de tijd mee. 

Foky: ‘De ultieme transformatie is dat we over een aantal jaren niet meer bestaan. Althans, niet in de huidige vorm. De maatschappij wil geen afval meer. Afval wordt meer en meer een grondstof en daar werken wij aan mee.’

Siebolt: ‘Wij zitten in een dynamische branche. Geen dag is dezelfde. Er komt veel wetgeving op ons af en daar moeten wij voortdurend op anticiperen. Maar dat maakt ons werk ook mooi en uitdagend.’

Dat NNRD betrokken is bij Fryslân Culinair komt door erelid en oprichter Reitse Spanninga

‘Hij vroeg ons indertijd of wij het afval wilden ophalen. Zo is het gegaan. Wij afficheren ons graag met Fryslân Culinair, dat ook kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Komt bij dat wij niet vies zijn van een hapje en een drankje,’ lachen Foky en Siebolt.     

Partners