GROU – Eddy van der Noord vierde in de St. Piterkerk in Grou het tienjarig bestaan van zijn uitgeverij Louise. Hij had een aanleiding voor de oprichting. Precies een jaar na het plotseling overlijden van zijn echtgenote Hetty (door een aneurysma) vond hij het tijd worden om zijn leven over een andere boeg te gooien. Bij de NDC had hij het wel gezien en boeken uitgeven was al langer een wens.

Eddy noemde zijn bedrijf Louise, de tweede naam van Hetty. Volgens Eddy de mooiste uitgeversnaam van Nederland. Het logo werd de vuurtoren van Schiermonnikoog, zijn geliefde oord en tweede thuis.

Niet toevallig werd De oorlog in beeld op het eiland zijn eerste uitgave. Het boek is geschreven door eilander Bauke Henstra. Nadien volgden nog tien boeken over Schier.

Dat eerste boek, vormgegeven door X-Cago (het bedrijf dat op initiatief van Eddy en Lourens Oldersma het archief van de LC digitaliseerde), gaf Eddy rust in een heftige, emotionele tijd: ‘Vanaf dat moment wist ik het, ik word uitgever.’ Niet zonder succes. Inmiddels zijn meer dan 75 boeken door hem op de markt gebracht. Mooie boeken, benadrukte Eddy. 

‘Ik wil alleen mooie boeken maken. Verzorgde boeken met een bijzondere vormgeving,’ aldus Eddy, wijzend op het fluwelen boek Blauwe engel van dichter/verteller Henk van der Veer waarin deze ras-Sneker over zijn hartinfarct, bypasses en herstel verhaalt. Dit boek is gebonden door vakman Wytze Fopma uit Wier. Deze pure ambachtsman maakt geen boeken in serie, maar per stuk. Verder wil Eddy vooral boeken maken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. ‘Boeken die er toe doen,’ noemt hij die. Zoals HAIT, een boek over de dementerende vader van kunstenaar Hendrik Elings die samen met Hein Jaap Hilarides voor een muzikale noot zorgde. In het boek raken zijn schilderijen en Alzheimer elkaar. Vanuit zijn engagement geeft Eddy met name boeken over WOII uit zoals over de evacuees die Friesland en Limburg verbinden. Verder is Eddy een man van de streektalen. Met het Bildt heeft hij een bijzondere band. Zo droeg Gerard de Jongvan de Bildtse Post een gedicht voor. 

Eddy’s palet is breed: kinderboeken, kunstboeken, cultuurboeken, sportboeken, managementboeken, historische boeken, regioboeken. Het maakt Eddy niet uit, het draait om het boek en de mensen erachter.

Wie denkt dat Eddy uit is op een bestseller heeft het mis. Hij laat zich niet drijven door geld, leeft bij de dag, wil gelukkig zijn en – dat vooral – inspiratie halen uit het maken van ‘mooie boeken’. Juist vanwege die emotie en door zijn zeer persoonlijke benadering van het vak, voelen veel auteurs zich bij hem thuis, onder wie Pieter Breuker die van Bornmeer is overgestapt naar Eddy. Van hem verschijnt een boek over de zeven keer dat kaatsen op de Olympische Spelen was, plus de 29 Friese medailles die zijn behaald.

Een portfolio met allerlei omslagen heeft Eddy niet om zijn handel aan te prijzen. Dat vindt hij onpersoonlijk. Hij koos in verband met het jubileum voor een glossy over hem, de mensen met wie hij werkt en over het vak. Het eerste exemplaar overhandigde hij aan Monique Vogelsang, zijn vaste vormgeefster. Een momentje dat beiden een brok in de keel bezorgde. Monique zei dat het een feest is om voor ‘zo’n bevlogen en inspirerende uitgever’ te mogen werken.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen