friesjournaal logo

Kunstschilder Jan van der Kooi uit Burgum, Lutz Jacobi en Jannewietske de Vries.

WORKUM – ‘Wie moet dat toch hebben uitgevonden’ mijmerde Jopie Huisman vaak, zittend in zijn vissersbootje in de polder Holle Mar, de vroegere Workumer Meer. Naast zijn schilderen was het nachtelijk peuren ook een kunst om aan een stok met draad en een kluitje wormen paling te vangen. En, meest spannend, ‘de trilling als een paling bijt’. 

 

In het Jopie Huisman museum is aan dat ‘ielfiskjen’ in breder perspectief de tijdelijke tentoonstelling Waterwereld gewijd. Behalve werken van Jopie worden schilderijen en aquarellen getoond van maar liefst 18 Friese kunstenaars die allemaal ‘wat met water’ hebben.‘Toepasselijk,’ aldus burgemeester Jannewietske de Vries als burgemeester van Súdeest-Fryslân bij de opening, “want wy libje allegearre yn, mei en fan it wetter”. Daaraan toevoegend aan de vooravond van Valentijnsdag, dat ook zij liefde voor het water heeft. Zonder nog details te kunnen noemen, manifesteert zich dat binnenkort in uiteenlopende activiteiten, waarmee een ode aan het Friese land zal worden gebracht. Jopie Huisman verwoordde dat ooit zo: ‘Ik heb in mijn leven veel gereisd. Maar ben nooit meer zoiets moois tegengekomen. Het licht, de stilte en de plassen waar je gewoon uit kunt drinken: het is de hemel op aarde.’

Volgens Lutz Jacobi, voorzitter van het museum en dagelijks werkzaam als directeur van de Waddenvereniging, moeten ‘we’ erg zorgvuldig met water omgaan. Daarom is een educatieprogramma opgesteld, waarin het water bewust een belangrijk element vormt. Zij liet voorts weten ‘grutsk’ te zijn op het feit dat dankzij de museumvrienden – opmerkelijk is dat de meesten daarvan buiten Friesland wonen – 128 zonnepanelen op het dak van het expositiegebouw zijn geplaatst. ‘En wij hebben het meest kunstzinnige toilet van alle musea,’ zo besloot zij.

De expositie Waterwereld, waarvoor museumdirecteur Peter Miedema het initiatief nam, omvat werk van de Friese kunstenaars met elk wel een ‘eigen verhaal en stijl’: Willem van AlthuisGerrit BennerMarije BoumanAbe GerlsmaEvert de GraafReinder HomanTjibbe HooghiemstraJan van der KooiChristiaan KuitwaardJan PlantingJentsje PopmaRienold PostmaJan RoosJelle SchotanusJan SnijderJonas SnijderSjoerd de Vries en Ids Wiersma. Zonder iemand van hen en ook Jopie Huisman tekort te doen, springt  Christiaan Kuitwaard, bekend vanwege zijn mystieke stillevens, er uit met vijf aquarellen. 

‘De teloorgang van biodiversiteit  grijpt ons erg aan,’ zei hij mede namens Jan Kleefstra die teksten schreef bij de typisch Friese waterlandbeelden. 

‘Wij trokken er een jaar lang elke vrijdag op uit om de biotische veranderingen in het landschap met eigen ogen waar te nemen”, aldus de immer bescheiden Christiaan over hun project dat door het Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar wordt omarmd. (JdK)

Partners