friesjournaal logo

SURHUISTERVEEN – Senator Joop Atsma heeft met het planten van een eikenboom de officiële aftrap verricht van een nieuw project van Vanla. Deze Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer in Achtkarspelen wil met het aanplanten van specifieke bomen en struiken in de singels een apotheekfunctie creëren voor vee. Zo kan het weidende vee middels zelfmedicatie hun gezondheid op peil houden. Variatie in boomwallen zorgt  voor meer biodiversiteit en dat is weer goed voor bijen en insecten. 

 

Veertien veehouders zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘De Boomwal als apotheek van vee en bron van biodiversiteit’. De Vanla-boeren willen de genezende werking van bomen en struiken benutten om hun vee gezond te houden. In oude literatuur hebben ze van diverse bomen en struiken uitgedokterd welke gezondheidseffecten deze hebben op vee. Zo helpt de zwarte bes tegen ontstekingen en een hazelaar zorgt voor een betere doorbloeding. 

‘De natuur kan veel meer dan wij allen denken,’ zegt Vanla-secretaris Dictus Hoeksma. ‘Een bosje hulsttakken in de stal en je hebt geen last meer van ringschurft bij het jongvee. Simpel en het kost niks.’ De eerste boom die Feanster Joop Atsma bij de familie Bloemhoff aan de Blauhústerwei plantte is onderdeel van ruim 1.700 boompjes.

Bijenlector Arjen Strijkstra: ‘Dit project past precies in de Friese Wouden met zijn vele singels. Met een betere biotoop kunnen we de achteruitgang een halt toeroepen.’

Partners