friesjournaal logo

Eja Siepman van den Berg bij haar unicum ‘Handen’ met rechts haar uit Eindhoven afkomstige zakelijke partner en inrichter van de expositie Roland Janssen.

BEETSTERZWAAG – In de 26 jaar dat kunstenares Eja Siepman van den Berg actief is in de Projectruimte Hoofdstraat 17, heeft zij 74 sculpturen van marmer en brons gemaakt. Haar jaarlijks gemiddelde ligt namelijk op 2,7, zo rekende zij onlangs uit. Volgens Eja betrof dat steeds een opnieuw ‘Fighting time’ om zo levensecht en natuurgetrouw mogelijk menselijke beelden in marmer te scheppen. ‘Aaibare’ creaties, bleek bij de opening van haar expositie.

 

Eja, wars van de mode op haar vakgebied, werd bij de opening alle eer toegezwaaid door Bert Looper, directeur van Tresoar in Leeuwarden.

‘Een geniale titel’, aldus de uit Gorredijk afkomstige Looper, verwijzend naar ‘Fighting time with marble’, waarmee volgens hem de vergetelheid wordt getart. De poëtische inbreng bij die gelegenheid was van Peter van Lier – hij publiceerde een groot aantal van zijn dichtbundels – en Eeltsje Hettinga, die Eja's kunst dichterlijk interpreteerde.  Goedkoop zijn Eja's werken niet, getuige de prijslijst, variërend van € 8.000 tot € 27.500 maar wel verklaarbaar vanwege de kwaliteit en het intensief scheppingsproces. Om de vervaardiging van de erg bewerkelijke sculpturen te financieren riep de stichting Beheer Beeldencollectie Eja Siepman van den Berg een fonds in het leven. 

‘De kosten zijn namelijk gigantisch,’ sprak voorzitter Koos Hoogland. Naar zijn mening is het resultaat er ook naar, getuige het plaatsen van Eja's beelden in openbare ruimten en parken. ‘En met het winnen van de prestigieuze Wilhelminaring in 2017 lachte haar de toekomst weer toe.’  Vanuit haar Projectruimte Hoofdstraat 17 –  het oude gemeentehuis van Opsterland – werkt Eja nu ruim drie jaar samen met Studio Stagetti in het Italiaanse Pietrasanta. De 17 goed tot hun recht komende vrouwelijke beelden van haar en van de Italiaanse Angèle Etoundi Essamba, zijn op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag te bezichtigen tot en met 19 april. (JdK)

 

Partners