friesjournaal logo

De bestuursleden Gert van Dijkhuizen en Annemarie ter Schure-Reijenga (secretaris/penningmeester De Oorsprong), Frits en Rinskje de Jong en Lammert Jager.

SINT NICOLAASGA – ‘Je moet ons maar dankbaar zijn dat wij al het werk dat je jarenlang pro deo deed niet hebben vergoed. Dat was namelijk een voorwaarde voor het toekennen van de ridderode,’ zei voorzitter Lammert Jager van de landelijke rijvereniging De Oorsprong grappend tegen paardenman Frits de Jong (75) uit Tjerkgaast. Lammert kreeg met zijn lofrede de lachers op zijn hand. Frits was een dag eerder tijdens de KFPS Hengstenkeuring in Leeuwarden koninklijk onderscheiden.

Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren kwam met dat heuglijke nieuws.

Omdat hij De Oorsprong niet had genoemd en omdat niet iedereen in de gelegenheid was Frits te feliciteren, werd de volgende dag in de manege in Sint Nicolaasga een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Daar konden Frits en zijn vrouw Rinskje in het zonnetje worden gezet. 

‘Je hebt mensen met paarden en je hebt hynsteminsken,’ zegt Frits over het verschil in drive en beleving.

Wat Frits, een tuigkampioen van naam en faam, allemaal voor de paardensport, het Friese paard en De Fryske Quadrille heeft gedaan is nauwelijks samen te vatten. Het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau komt hem dan ook meer dan toe. Velen hebben les van hebben gehad, voor meerdere verenigingen heeft hij zich ingezet en de quadrille leidt hij met vaste hand alsof hij een span paarden voor de sjees heeft. De Fryske Quadrille geeft met acht sjezen een dressuur in mennen ten beste en is bekend over de hele wereld.

Lammert dook terug in de tijd dat Frits zijn eerste schreden in de hippische sport zette: ‘Een pony liep er op de boerderij van zijn vader Tjalling niet rond. De tienjarige Frits moest het daarom doen met een oud, mak hynder. Een van zijn eerste activiteiten als bestuurslid van De Oorsprong was het organiseren van een rijtuigentocht in 1967. Dit evenement trok de aandacht, een specialiteit van Frits. Het leverde veel donateurs op. Frits was een van de eersten met een paardentrailer. Ik zie nog hoe hij die achter zijn Kever koppelde en hoe het paard Martina zich wijdbeens schrap zette omdat het arme dier zich moest aanpassen aan de rijstijl van Frits.’

Frits was van 1966 tot 1969 bestuurslid van De Oorsprong en van 1990 tot 2002 voorzitter. Een jaar later werd hij tot erelid benoemd. 

‘Zijn kracht was dat hij iedereen het gevoel kon geven belangrijk te zijn voor de club. Wij werden onder hem één grote familie,’ aldus Lammert.

Het was trouwens nog lastig om Frits nietsvermoedend te eren omdat hij zo nauw betrokken was bij de show in het WTC Expo en instructeur Reitze Faber natuurlijk het spel moest meespelen.

‘Wat gaan ze nou doen,’ riep Frits nog. Vervolgens beleefde hij na het opspelden van de versierselen zijn finest hour: in een open landauer werd het gezin De Jong door de piste gereden voor een ovationeel applaudisserend publiek. (Albert van Keimpema

Partners