friesjournaal logo

Peter Boomsma (l.) presenteert het eerste exemplaar aan Dick de Vries, adviseur van het kabinet van de commissaris.

LEEUWARDEN – Fryslân is een krantenland. De op een na oudste krant is de Leeuwarder Courant, de provincie is de enige waar nog twee dagbladtitels bestaan (LC en Friesch Dagblad) en er is hier met veel lokale bladen en huisaanhuisorganen in alle regio’s de hoogste krantdichtheid van Nederland. Fryslân heeft dus een rijke krantencultuur. Friezen zijn ook echte krantenlezers en ze zijn maatschappelijk geëngageerd. Dat uit zich bijvoorbeeld in hoge opkomsten bij verkiezingen.

 Peter Boomsma, voorlichter van beroep en woordvoerder geweest van commissaris Arno Brok, vond het tijd worden om de krantenjournalistiek in deze provincie eens onder de loep te nemen. Dat deed hij door veertien gesprekken te voeren: Jan Jelle Klomp van Wâldnet, hoofdreredacteur Sander Warmerdam van de Leeuwarder Courant, Andries Veldman van Liwadders, Jeanet de Jong van Persbureau Ameland, Gerard de Jong van De Bildtse Post, hoofdredacteur Ria Kraa van het Friesch Dagblad, correspondent Karin de Mik van Trouw, Annemarie en André Brink van De Terschellinger, Albert van Keimpema van het Fries Journaal, Arend Waninge van Sa!, directeur Nina Hiddemaen chef nieuws Sybren Terpstra van Omrop Fryslân, uitgever Ying Mellema en Marianne Bouwman van Groot Sneek, mediagedeputeerde Sietske Poepjes en adjunct-hoofdredacteur Rennie Rijpma van het Algemeen Dagblad. Frits BarendRadboud Droog en Marijke van der Hoek schreven columns.

Boomsma had vanuit zijn professie dagelijks contact met de mediavertegenwoordigers en hij koos de bovenstaande selectie. De rode draad in de verhalen is een lichte aversie tegen ‘de grote pers’ en dan met name de LC en de Omrop. Alsof de persmensen een bijdrage aan het fictieve lokale blad Bokwerder Belang van de onvergetelijke volksschrijver Rink van der Velde leverden. Maar ze hebben natuurlijk wel gelijk. NDC heeft voor een verschraling van het krantenlandschap gezorgd door alle lokale titels op te kopen en ze door de gehaktmolen te halen en als eenheidsworst te presenteren. Wat opvalt is de moedige zelfredzaamheid van de uitgevers/stukjesschrijvers, constateert Peter. Ze bewijzen bovendien dat print nog toekomst heeft als je maar inhoud biedt. Vandaar dat het boek als titel ‘De kracht van het lokale’ kreeg: een mooi podium waarop het nijvere Friese journaille zich presenteert.

Partners