friesjournaal logo

LEEUWARDEN – Jan Zeinstra (75) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, als een van de 26 gedecoreerden in dit land die deze hoge onderscheiding kregen.

De boerenzoon Zeinstra, getrouwd met Greet Wierdsma en opgegroeid in het buurtschap Wilaard onder de rook van Leeuwarden, startte zijn werkzaam leven begin jaren ‘60 bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers namens welke organisatie hij agrarische projecten en melkveehouderijen opzette in Noord- en Oost-Afrika (Libië, Kenia) en het Midden-Oosten (Syrië, Saoedi-Arabië). Tussen de twee buitenlandse periodes door was hij boer in Lelystad. Na zijn definitieve terugkeer trok hij als directeur de fabriek Sloten (jongveevoeders en kalvermesterij) uit het slop. Vervolgens kocht hij De Boer Stalinrichtingen (thans Royal De Boer) en maakte hij dit bedrijf groot. Onder meer door de overname van Brouwers Stalinrichting. Vanaf dat moment was Zeinstra directeur van de overkoepelende holdingmaatschappij Wilaard Groep BV, die hij in 2009 verkocht. Zeinstra heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt in tientallen besturen op sociaaleconomisch terrein, in de sport, in de maatschappij, in de agrarische sector en in het bankwezen. Hij zat in het hoofdbestuur van FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), was vicevoorzitter van NRM (Nationale Rundvee Manifestatie) en hij was commissaris bij de Rabobank op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hij was adviseur bij Cambuur, Heerenveen en WTC Leeuwarden. Hij is thans nog voorzitter van de stichtingen Kanselarij en Woudagemaal. Hiermee zijn nog lang niet alle functies vermeld. Met zijn in 2009 opgerichte Siebolt Foundation levert Zeinstra belangrijke bijdragen aan sociaal-culturele projecten, plattelandsprojecten, agrarische projecten en Fries historisch erfgoed.

Over zijn onderscheiding zegt hij: ‘Ik erger me aan lintjes die automatisch worden gegeven, maar ik mag stellen dat ik meer heb gedaan dan wat ik moest. Wat bij mij past is dat ik zaadjes plant. Anderen mogen die tot wasdom brengen en als het moet help ik mee.’

Zeinstra is al vele jaren woonachtig in Loosdrecht (gemeente Wijdemeren) en krijgt daar zijn speldje. In Leeuwarden houdt hij met zijn bedrijf ZET BV kantoor aan de Willemskade. Hij en zijn vrouw bewonen daarboven een penthouse. (AvK)

Partners