friesjournaal logo

SNEEK – Algemeen directeur Henk Dedden en commercieel directeur Jan Wageman dragen de dagelijkse leiding over Friso Bouwgroep in Sneek binnen twee jaar over aan hun opvolgers uit eigen gelederen. Zij worden klaargestoomd voor die taak.

Dedden en Wageman stonden tientallen jaren aan het roer van het bouwbedrijf. Ze zijn 65 jaar en vinden het tijd om geleidelijk plaats te maken voor een nieuwe generatie. Aan verkoop van het bedrijf denkt grootaandeelhouder Dedden niet: ‘We zijn een familiebedrijf. De mensen die bij Friso werken, voelen dat heel sterk, het bedrijf is van hun.

Dat moet zo blijven,’ zegt de man die eraan toevoegt van cashen niet gelukkig te worden. Wie de opvolgers en hoeveel het er zijn is nog niet bekend. De derde man in de huidige directie, technisch directeur Jan Post, blijft. 

Versleten voelen ze zich niet. ‘Maar ik zie wel dat de jeugd digitaal veel handiger is,’ zei Jan Wageman in een interview dat op de site van Friso staat. ‘Ik ben sterk in relaties en kijk graag iemand anders in de ogen. Ik ben niet opgegroeid met online marketing. Maar dat gaat in de toekomst ongetwijfeld nog veel belangrijker worden. Je moet je eigen houdbaarheidsdatum kennen.’

Op het toneel en achter de schermen

De rolverdeling van de twee was afgebakend. Waar Jan Wageman graag het toneel opspringt, komt Henk Dedden achter de schermen beter tot zijn recht. Verlegen wil hij zichzelf niet noemen. ‘Jan is de praatjesmaker, ik de maker,’ aldus de no-nonsense bouwer met gevoel voor understatement. Jan: ‘Hij duwt mij.’ Henk: ‘Dan houd ik stuur. Iemand moet baas zijn. Maar het gaat niet om mij.’

Friso werd na de oorlog opgericht door vier Sneker aannemers. Eind jaren zeventig trad Henk er in dienst als werkvoorbereider, maar had van meet af aan de wil om zelf ondernemer te zijn. Hij was het die Friso uitbouwde van één vestiging in Sneek, naar zes nu: Groningen, Leeuwarden, Almere en Eibergen, plus een steunpunt in Heerenveen. Met twee eigen fabrieken (Houkesloot Prefab en Timmerfabriek Houkesloot ), 550 werknemers en een jaaromzet rond de 200 miljoen euro. Terwijl de grondleggers vooral actief waren in de woningbouw, zocht hij de verbreding. Fabrieken, kantoren, onderwijs- en sportgebouwen, woningbouw, zorginstellingen, restauratieprojecten en een grote service-en onderhoudstak.

Crisisbestendig

De spreiding over het land en de spreiding van werkvelden maken het bedrijf crisisbestendig, licht Henk toe. ‘Ik heb heel wat crises meegemaakt. De diepste was die van 2013/2014. Dat was het enige verliesjaar in onze geschiedenis. Maar ook toen zeiden we: we ontslaan niemand. Dat hebben we ook niet gedaan.’

Veel vast personeel, een trouwe kern en weinig verloop is een sterke basis. Zeker in de bouw waar het op vakmanschap en teamwork aan komt.

Henk: ‘Het is een bewuste keus om niet alles uit te besteden, of almaar meer zzp’ers in te huren. Continuïteit is belangrijk, voor ons bedrijf én voor onze medewerkers. Het stelt ze in staat een huis te kopen, een gezin te stichten, een rol te spelen in de maatschappij.’

Het tweetal ziet als gevolg van corona veranderingen in de bouwmarkt ontstaan: ‘Je kunt wel nagaan dat zo’n pandemie effect heeft op de manier waarop gebouwd gaat worden, geeft Henk aan. Kleine woningen zijn niet de woningen die je in coronatijd moet hebben. Ruimte, daar gaat het de komende tijd om. De architecten moeten zich de komende tijd bewijzen.’

Mijlpalen

Als hoogtepunten in hun loopbaan noemen zij de bouw van een grote werkplaats voor het onderhoud van vliegtuigmotoren voor KLM in Amsterdam, de complexe vernieuwbouw van het Provinsjehûs samen met Koopmans en BAM, 650 recreatiewoningen, centrumgebouw met horeca en wellness in de Hof van Saksen in Drenthe, het boetekantoor van het CJIB in Leeuwarden en de parkeerkelder onder het Zaailand, het Fries Museum en de nieuwbouw van de grootste zuivelfabriek van Nederland door Danone in Haps. Zulke referenties heb je nodig: ‘Dan kom je in beeld bij andere grote opdrachtgevers, zoals de Rijksgebouwendienst.’

Eén referentie ontbreekt en dat is Thialf. Dat Friso dat als kwaliteitsbouwer, regionale speler, trouwe sponsor en huisaannemer niet mocht bouwen was een grote teleurstelling in 2013. 

Henk: ‘In 2001 waren we bezig met de vernieuwbouw van Thialf. De organisatie kwam in die periode in zwaar weer terecht. Toen het dreigde mis te gaan, hielden wij de rug recht en hebben we het afgebouwd. Zonder ons had er nooit ijs gelegen.’ Toen vervolgens in 2008 een nieuwe aanbesteding in de markt werd gezet voor de modernisering en uitbouw, is de hele Friese bouwwereld aan de zijlijn gezet om mee te kunnen doen. Dat deed gloeiend pijn.’ Met Van Wijnen, Oranjewoud en Alynia Architecten vormde Friso een ijzersterke combinatie. Voor het zakelijk netwerk in de regio zou Thialf er alles aan gelegen moeten zijn met Friese aannemers in zee te gaan.

In 2021 bestaat Friso 75 jaar. Dat wordt een prachtig slotakkoord voor twee bouwers.

Partners