friesjournaal logo

SNEEK – De onvermoeibare Snekers Jitze Bok en Lub Wiarda zijn gekozen als Waterpoorters van 2020. Op de feestelijkheden, oorkonde en de waterpoortspeld moesten ze even wachten. 

Jitze Bok wordt benoemd voor zijn vrijwillige bezigheden voor onder andere carnavals-vereniging De Oeletoeters waar hij bestuurslid van is. Tevens zit hij in de barcommissie. Niet onbelangrijk als het om carnaval gaat. Ook verzorgt hij het beheer van het wagenpark van De Oeletoeters. Verder is hij jarenlang actief in het bestuur van de Sneker Sinterklaascommissie en bestuurslid van Duurzaam Vervoer Sneek.

Je vindt hem ook regelmatig zelf achter het stuur van de elektrisch aangedreven shuttles. Verder zet hij zich in voor de Bonte Sneeker Avond (BSA), de Oranjevereniging en helpt ook altijd mee tijdens verschillende evenementen zoals de Samenloop voor hoop, Mar-athon rond Sneek en meer, Sneeker Dweildag en Sneek 75 jaar vrij.
Lub Wiarda was vanaf de jaren 1974 actief als trainer, leider en voorzitter van Atletiekvereniging Horror, hij verzorgde de organisatie van twee internationale Sneker marathons en hij was betrokken bij de realisatie van de Sneeker Sporthal en de kunststof-atletiekbaan in Sneek. Verder zat hij in de organisatie ‘Groot Zandlopen’ op het Grootzand, in de organisatie van het paardrijden voor gehandicapten in Manege Sneek, was hij medeoprichter van de Kinderboerderij Sneek en was hij betrokken bij het Wippodium en de activiteiten erop. Hij richtte Wmo-activiteiten in Sneek op en organiseerde een olympische dag voor 800 verstandelijk gehandicapten op de WZS/ONS-velden. Verder was Lub, vader van de vroegere topspeerwerpster Bea Wiarda, betrokken bij allerlei activiteiten bij de Lokale Omroep Sneek, KWF-collectes in Zuidwest Friesland en volleybalvereniging Animo. Wat een inzet en wat een werk hebben zij verricht!

Sinds 1974 krijgen elk jaar twee personen uit de stad deze onderscheiding. 

Partners