friesjournaal logo

(foto: Joachim de Ruijter)

FRANEKER – Het wereldberoemde Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, gebouwd van 1774-1781, gaat voor de status van UNESCO Werelderfgoed. Om de steun aan de nominatie vast te leggen werd het ‘Charter Werelderfgoed’ ondertekend door bestuurslid Jenny Schoute-Dirkx van het Planetarium, wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke en gedeputeerde Klaas Fokkinga (foto vlnr).

Volgens planning zal het nominatiedossier van het Eisinga Planetarium door de Nederlandse Staat in januari 2022 aan de UNESCO-commissie worden overhandigd.

In het voorjaar van 2023 hoopt het Planetarium officieel op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO te worden bijgeschreven. Inmiddels hebben 193 lidstaten het Werelderfgoedverdrag aanvaard. Nederland ondertekende het in 1992. De eerste Nederlandse inschrijving was Schokland in 1995. In Friesland zijn in 1998 het Ir. D.F. Woudagemaal (Lemmer) en in 2011 de Waddenzee UNESCO Werelderfgoed geworden

Partners