friesjournaal logo

JOURE – Vanaf 1 januari 2021 wordt de provinciale subsidie voor het Fries Lansbouwmuseum stopgezet. Hierdoor dreigt het museum, waarin het Nationaal Veeteelt Museum wordt geïntegreerd, de deuren te moeten sluiten. 

‘Dat mag nooit gebeuren,’ zegt verzekeraar Ynte Kuindersma uit Joure. ‘Deze provincie is gebouwd op de agrarische sector. Zonder zuivel en akkerbouw hadden wij in Fryslân nooit een vitale economie gehad. Daar komt bij dat het boerenleven tot ons provinciaal cultuurhistorisch erfgoed behoort.’

 

Kuindersma is dit jaar toegetreden tot de sponsorgroep van het museum die uit 53 bedrijven, organisaties en fondsen bestaat.

‘Gelukkig heeft het museum een breed draagvlak bij het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld,’ aldus Kuindersma.

Zonder een substantiële en structurele financiële bijdrage gaat een unieke agrarische erfgoedcollectie verloren. 

Kuindersma: ‘Kennelijk heeft de provinciale overheid niet in de gaten hoe belangrijk en waardevol die collectie is. Wij laten zonder het Fries Landbouwmuseum een deel van onze geschiedenis vervagen. Bovendien draagt het museum bij aan educatie en wordt de aandacht gevestigd op het nut van de boer voor onze economie en voor de omgeving.’

Hij wil het museum betrekken in zijn relatiebeheer: ‘Niet alleen hebben wij veel klanten in de agrarische sector en hebben we op maat gesneden agrarische verzekeringspakketten samengesteld, maar ook biedt het landbouwmuseum een beleving en is het een prachtige plek om mensen te ontmoeten. Komt bij dat het zakelijk netwerk achter het museum een kruisbestuiving genereert.’

Voor Kuindersma is de Friese eigenheid waardevol. 

‘Tot de Friese cultuur behoren evenzeer de hoge arbeidsmoraal, het vakmanschap, de liefde voor het ambacht. Dat voelen wij ook, dat willen wij uitstralen, ondanks dat wij een kantoor zijn. Maar wel een kantoor dat het veld in gaat en met de poten in de klei staat. Dat zit in onze genen. Wij bestaan al 117 jaar! Vandaar dat wij ons verbonden voelen met het Friese karakter en met de totale agrarische markt. Boeren kunnen wel wat morele support gebruiken, ze worden in het verdomhoekje gezet,’ stelt hij, met een boerenkwartetspel in handen dat hij 30 jaar geleden al als relatiecadeautje meegaf aan klanten.  

Partners