friesjournaal logo

Grada Stoker (l) en Trix Lukkes-Bolt.

GROU – Univé steunt Stichting Gehandicapten Watersport Grou, die in Friesland watersport gebonden recreatie voor mensen met een beperking bevordert. Trix Lukkes, manager Winkels Friesland bij Univé Dichtbij, overhandigde op de MS Markol een cheque ter waarde van € 3.200 aan secretaris van de stichting Grada Stoker. Het bedrag is bedoeld om de vaartochten met de boot weer op gang te helpen, zodra dit in relatie tot de coronamaatregelen weer is toegestaan. De stichting nam MS De Markel in 2007 in gebruik.

Sindsdien wordt de rolstoelvriendelijke boot ingezet om waterrecreatie voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking te bevorderen en wordt met regelmaat verhuurd aan instellingen, scholen, stichtingen en belangenverenigingen die actief zijn in de gehandicaptenzorg. Mede dankzij de inzet van zo’n twintig vrijwilligers betekent dat jaarlijks voor honderden opvarenden een onvergetelijke ervaring. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer de bemanning van de MS Markol haar pleziertochten weer kan hervatten, besloot Univé de stichting alvast een hart onder de riem te steken. 

Trix Lukkes is even trots als blij met het resultaat: ‘Univé is van oudsher een regionaal betrokken coöperatie die op lokaal niveau maatschappelijk meerwaarde wil bieden aan haar leden.’

Partners