friesjournaal logo

Foto vlnr: Irma Belksma, Dirk Spoor (verkoop binnendienst), Stefan Ros, Annemieke Aal, Martijn Riewald, Greta Jager-Smit, Sander de Rouwe, Marieke Postma (PMH Investments) en Peter van den Broek (marketing).

HEERENVEEN – Een mooiere bedrijfsnaam dan Gauris is nauwelijks denkbaar. Het is Fries voor regelmatig, dikwijls. Gauris, in 2018 opgericht, is kunststoffolie.

In alle opzichten, in tal van aspecten en in vele toepassingen, zoals daar zijn: (zwem)vijvers en zwembaden, daken (ook groendaken), waterbuffers en wateropslag (bassins, silo’s met een diameter van 1 tot 32), milieuoplossingen (afvalbergen en vuilstortlocaties opsluiten, taluds verstevigen, ecoducten beschermen, zelfs het afdekken van sneeuw op polen en op Groenland is mogelijk) en bij civiele en industriële projecten (waterdicht inpakken, glastuinbouw, watermanagement- en beheer, kering van hoog grondwater in slappe bodems in stedelijke gebieden).

Folie is zo multifunctioneel dat de toepassingen schier oneindig lijken. Om het bedrijf van Annemieke Aal en Martijn Riewald een stevig fundament te geven is PMH Investments in de jonge, beloftevolle onderneming gaan participeren. De ambities zijn namelijk groot want folie is een product waarmee je de hele wereld over kunt. Het is overal nodig, de markt is mondiaal. Om die reden is Gauris een pareltje voor de Friese Exportclub. Gedeputeerde Sander de Rouwe was nieuwsgierig naar Heerenveen gekomen om te vernemen waar Gauris zoal mee bezig is en wat hun plannen zijn. In Heerenveen heeft Gauris een nieuw pand betrokken nadat het bedrijf in Grou van start was gegaan. Een grote loods is nodig omdat je dan zo groot mogelijke folies kunt lassen.

Bestuurssecretaris Greta Jager-Smit van de exportclub was bij het bezoek aanwezig. Zij legde contacten met NHL Stenden. Deze opleiding kan studenten opdrachten laten uitvoeren, met name in marktverkenningen en landenselectie waar export kansen biedt. De lijst is al behoorlijk lang: Frankrijk, Polen, Oekraïne, Tsjechië, Rusland, Portugal en Mexico. Vooralsnog ligt de focus met name op China, India en Noord- en Zuid-Amerika. Bij het werkbezoek van De Rouwe waren de studenten Stefan Ros en Irma Belksma van de opleiding international business en languages present.

Riewald legde uit wat de potentie van folie is en wat de nieuwe vindingen zijn. Vooral de tuin- c.q. kassenbouw, waar veel water nodig is, blijkt een ongekend grote markt te zijn. De eerste projecten in deze sector zijn gerealiseerd.

Partners