friesjournaal logo

Grote drukte op school.

OOSTERWOLDE/DRACHTEN/DE VEENHOOP – ‘We komen hier vaak,’ zei Koningin Máxima tijdens het bezoek dat zij met Koning Willem-Alexander aan Friesland bracht. De provincie kent dus weinig geheimen voor het vorstenpaar. Toch bood de excursie aan Zuidoost-Friesland nieuwe ervaringen op de terreinen van landbouw, duurzaamheid en cultuur. Het koninklijk paar brengt jaarlijks enkele streekbezoeken aan regio’s in ons land. Dit was het eerste in coronatijd. Het programma was angstvallig stilgehouden om een grote toeloop van mensen te voorkomen. Dat lukte nauwelijks omdat de komst naar OSG Singelland in Drachten was uitgelekt.

De koning zag dat de anderhalve meter afstand daar niet gehandhaafd bleef. Een kniesoor die er wat van zei. Tenslotte was hij zelf op vakantie in Griekenland ook schouder aan schouder gekiekt met een restauranteigenaar.

De vorsten kwamen aan in Oosterwolde waar ze een bezoek brachten aan ECOstyle, een bedrijf in ecologische producten voor tuin en dier dat in 1993 is opgericht door Anne Jan Zwart. Zijn kleindochter Fleur de Vries, dochter van de huidige directeur Jeanine de Vries-Zwart, gaf Máxima bij de ontvangst een veldboeket uit het naastgelegen EcoMunityPark. De drie burgemeesters van de gemeenten waar het programma plaatsvond – Ooststellingwerf (Harry Oosterman), Opsterland (Ellen van Selm) en Smallingerland (Jan Rijpstra) – waren er ook ter begroeting. Vervolgens ging het gezelschap onder leiding van commissaris Arno Brok op de fiets naar het Biosintrum dat onderdeel is van het park. Er worden producten volgens het concept biobased economy ontwikkeld. Dit centrum is betaald uit gelden van de Regiodeal, een van de twaalf projecten waar Rijk, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale overheden investeerden om de regio te versterken.

Het tweede programmaonderdeel was Kaasboerderij De Deelen in Tynje waar Sietse en Hendrika de Jong240 koeien houden die dagelijks 6.000 kilo melk produceren. Daarvan is driekwart voor de eigen kaasproductie. Koning en Koningin proefden de Riperkrite, zoals oma Juliana dat 44 jaar geleden ook deed bij haar bezoek aan natuurgebied De Deelen. Met jonge agrariërs werd een gesprek gevoerd over de toekomst van de landbouw, natuur en de boerengemeenschap. Boerin Hendrika, niet op haar mondje gevallen, kon prima uitleggen wat het belang is van de boerenstand voor ons land en speciaal voor Friesland, maar ook hoe de melkveehouderij en natuur zich prima kunnen verhouden. 

In Drachten bezocht het paar de scholengemeenschap Singelland waar Fries een keuzevak is. De vorsten namen deel aan een Friese les en leerden dat het Fries meer lijkt op het Engels dan op het Nederlands. Máxima wilde weten welke kinderen, voor wie Fries niet de moedertaal is, dit vak kozen. Arno Brok is het ultieme voorbeeld van zo iemand.  

Het streekbezoek werd afgesloten met een visite aan de gerenommeerde Zeilschool De Veenhoop van de familie Zandstra (CorNienkeErik en Marije). Tegelijk kon het vorstenpaar daar de afgemeerde vloot van de jubilerende 75 jaar bestaande SKS bekijken. Aan boord van het startschip Zevenwolden voeren ze voorbij aan de veertien skûtsjes die uit erkentelijkheid de fok streken. Het koninklijk paar kreeg het jubileumboek van de SKS uit handen van voorzitter René Nagelhout.

Partners