friesjournaal logo

Sybrand van Haersma Buma, geflankeerd door zijn zussen Clarisse (l.) en Marcelle.

STAVOREN –  Het heeft even geduurd alvorens Stavoren weer de beschikking kreeg over  een nieuw stadswapen. Niet burgemeester Jannewietske de Vries van de eigen gemeente Súdwest-Fryslân, maar haar collega Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden onthulde het met behulp van zijn zussen Marcelle en Clarisse. Dat had te maken met een familiale traditie. Grootvader Sybrand was er namelijk burgemeester van 1930 tot 1938. En hun vader Bernhard, geboren in de ambtswoning boven het Staverse stadhuis, was later burgemeester in Workum en Sneek.

Hij zou de onthulling van het stadswapen hebben verricht, maar helaas overleed hij tijdens het gebruikelijke zwemuurtje in de Grote Wielen bij zijn woonplaats Leeuwarden. 

‘Het blijft hier desalniettemin een bijzondere familiale plek,’ aldus de in Workum geboren Sybrand. De familie kende in Stavoren een gelukkige periode, getuige een oude foto op het bordes voor het gemeentehuis. Buma's bewonderde hoe het nieuwe stadswapen dankzij het spaarpotje van Stavers Belang tot stand is gekomen. Het voorgaande exemplaar vonden Klaas Zwaan en Tjeerd van der Meulen terug in een Leeuwarder restauratieatelier. Nadat de gemeente het provisorisch had laten opknappen, kwam het wapen weer aan de gevel van het stadhuis aan de Voorstraat te hangen. Maar toen het pand bij de gemeentelijke herindeling werd verkocht, achtte de nieuwe eigenaar, fiscaal expert Pim Keizer, het niet langer verantwoord om het in slechte conditie verkerende stadswapen aan de gevel te laten hangen. Teruggevonden in een steeg, belandde het oude wapen uiteindelijk in de plaatselijke toonkamer 't Ponthús.

Zonder de ijver van houtbewerker Alex Westra en Klaas Zwaan, redacteur van “t Staverse Krantsie, zou er geen nieuw stadswapen zijn gekomen. Enig verschil met het oude exemplaar is de houtsoort: geen teak maar eiken. De originele kleuren rood en goud op het bekroonde beeld met gekruiste ambtsstaven van Sint Odulf zijn aangebracht door schilder Johan van der Werf

De Staverse vlag steekt daar qua eenvoud – horizontale banen rood en geel – schril bij af. En wat het stadswapen betreft, blijft het onduidelijk wanneer dat voor het eerst werd gevoerd. Stavoren, later Staveren en daarna weer Stavoren (volgens Bernard Buma moet het Staveren zijn) bestaat volgens Klaas Zwaan zeker al 1000 jaar. Maar in februari 1816 liet ‘Den Hooge Raad van Adel in ordonnantie van Den Koning’ een (in 't Ponthús hangend) geschrift uitgaan, met daarin een beeltenis van het stadswapen met de nog steeds bestaande kleuren.

Partners