friesjournaal logo

Foto vlnr: Hille Faber (voorzitter Útjouwerij De Ryp), Skelte Braaksma, Sicco Rypma (lid jubileumcommissie) en Jan Pieter Dijkstra (bestuurslid Útjouwerij De Ryp).

BLAUWHUIS – De Sint Vituskerk van Blauwhuis bestaat 150 jaar en dat jubileum van dit pronkstuk van de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-1921) mocht uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan. Cuypers was een kerkenbouwer van wereldfaam. De geboren Limburger bouwde roomse godshuizen. Blauwhuis was de eerste van zijn zeven kerken in het voornamelijk protestantse Friesland. De anderen staan in Wytgaard, Dokkum, Heeg, Leeuwarden, Sneek en Nes op Ameland. Van dit zevental is de Sint Vitus in de roomse enclave Blauwhuis zonder meer de fraaiste.

Om te illustreren wat Cuypers kon: hij bouwde ook het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Om het jubileum op bijzondere wijze te herdenken bedacht Sicco Rypma een speciale uitgave: een Fries stripboek dat is getekend door het jonge talent Skelte Braaksma, die ook het script schreef. Het boek is uitgegeven door Útjouwerij De Ryp die gelieerd is aan de Gerben Rypma Stifting, vernoemd naar de dichter, schilder en boerenknecht Gerben Rypma (1878-1963) die een halfbroer was van Sicco’s overgrootvader. De strip vertelt de geschiedenis van het relatief jonge dorp Blauhûs aan de hand van twee personages die elkaar elke eeuw weer tegen komen. Zij maken alle grote momenten van het dorp mee, zoals overstromingen, de drooglegging van de Sensmeer (1630) tussen Greonterp en de Hemdijk en de tijd dat het polderhuis met blauw dak – nu verzorgingshuis It Teatskehûs – dienst deed als schuilkerk. Naar dit polderhuis is het dorp vernoemd. Maar ook de evolutie in de kerk, de melkstaking in de oorlog en dorpsfeesten zoals carnaval en de Merke staan er in.

Het landschap verandert langzaam tijdens het verhaal, want de tijd heeft in Blauhûs niet stilgestaan. Het eerste exemplaar was voor Bert de Jong van Wurkgroep Historisch Blauhûs. Het idee voor het uitgeven van een strip ontstond in 2018 tijdens een ‘Cultuurtop’ van de gemeente Súdwest-Fryslân waar Sicco raadslid is voor de FNP. Skelte kreeg een tip mee voor een volgende Kuifje-achtige strip: de Slach by Warns.

Partners