friesjournaal logo

BIRDAARD – Het Ruurd Wiersma Hûs had graag stil willen staan bij het feit dat de naamgever veertig jaar geleden (1980) is overleden. Helaas, corona gooide roet in het eten. Voor een klein museum als dit is het overleven. Dat baart Uilke Wiersma, oomzegger van de schilderende melkvaarder, zorgen. 

‘Het museum verdient een energieker bestuur. Men had in bepaalde periodes vorig jaar vaker open kunnen zijn, er wordt weinig reclame gemaakt, het aantal vrijwilligers is te laag en het museumhuisje heeft een schoonmaakbeurt nodig,’ zegt Uilke, etaleur van professie.

Zijn oom was een zondagsschilder.

Hij beschilderde zijn hele huis vanbinnen. Wanden, plafonds, meubilair, niets ontsnapte aan zijn penseel. Het werd een bijzonder kleurrijk panoramisch geheel. Hoe kinderlijk ook, deze vorm van eendimensionaal schilderen heeft als het genre van naïeve schilderkunst wel een eigen plek in de kunstcultuur gekregen. Na de dood van Ruurd Wiersma werd het plan opgevat om van zijn huis een museum te maken. 

Voorzitter Sybren van Tuinen blijft positief: ‘Wie had dit nou kunnen bedenken? Maar we gaan weer open en we gaan rondleiders werven. Verder zijn alle schilderingen gedigitaliseerd en is de hele collectie voor het nageslacht vereeuwigd. Het zal niet makkelijk zijn, maar we laten de moed niet zakken.’

Partners