friesjournaal logo

SNEEK – De trek van de stad naar het platteland is onmiskenbaar. Aangestoken door corona. Steeds meer westerlingen weten de weg naar de provincie te vinden. In een enquête heeft bijna de helft aangegeven te willen verhuizen uit de hectiek van de Randstad. Met name naar Friesland. Wij zijn kennelijk een sterk merk, een mooie provincie, een plezierig volk. Het dorpsleven wordt ineens verheerlijkt. Op tv loopt er al een serie: Het Dorp. Daar komt Friesland ook in voor. De illustratieve beelden komen voorbij; de boerenslootjes, de kerk, de dorpskroeg, het gesprek over de heg, het mastklimmen.

 

Er zijn makelaars die zeggen dat ze van de drie huizen er twee aan Amsterdammers verkopen. Zo gek is het natuurlijk niet, maar toch. 

Makelaar Tycho Reimers van Makelaardij Friesland in Sneek herkent het beeld: ‘Veel mensen dromen van een tuin.’ De stad wordt te druk, te hectisch, te onpersoonlijk. Toen daar in 2020 de coronacijfers bij kwamen en uitwezen dat je beter in Friesland kon zijn dan in de steden, begon men zich meer en meer af te vragen: wordt het niet tijd voor een vertrek?

Tycho: ‘Vooral de Friese zuidwesthoek is aantrekkelijk. Via Lemmer of de Afsluitdijk ben je er zo vanuit de Randstad en het is een hele mooie regio met het merengebied, de IJsselmeerkust, Gaasterland en een vitale stad als Sneek. Ik krijg vaak te horen dat mensen het hier een verademing vinden.’

Makelaardij Friesland bereikt de markt buiten de provincie met een gerichte marketing via zowel de onlinekanalen als social media en ook op traditionele wijze van objectpresentaties in print. Zo maakt Makelaardij Friesland deel uit van het landelijk netwerk Qualis dat het aanbod in het hoge segment presenteert. De energie die men steekt in het netwerk levert vruchten op.

‘Wij hebben het grootste zoekersbestand. Belangrijk, want een dorp als Kubaard, om er eentje te noemen van de tientallen die er in deze regio zijn, zoek en vind je vanwege de kleine schaal niet. Van buiten Friesland al helemaal niet. Voor de mooiere en grotere woningen is Qualis een prachtig label. Niet iedereen die een huis in deze categorie heeft wil op Funda en men wil ook niet het hele huis vanbinnen laten zien aan het publiek. Exclusieve huizen verkopen wij vooral via ons netwerk,’ stelt Tycho. 

De doelgroep voor de Friese woningmarkt wordt groter en breder, aldus Tycho.

‘Het zijn niet alleen mensen uit andere delen van het land die naar Friesland willen, maar ook emigranten die repatriëren, mensen die blijven wonen waar ze zitten maar een tweede stek willen hebben, mensen die een familiewoning met veel slaapplaatsen als weekend- en vakantieverblijf willen bezitten, mensen die een plek zoeken waar ze in alle rust thuis kunnen werken en ook de mensen die gewoon het dorpsleven ambiëren.’

Friesland wordt ontdekt. 

Tycho: ‘Men zoekt doelbewust in onze provincie. Iemand uit het Westen die de overwaarde op een tussenwoning van 50 vierkante meter wil verzilveren kan hier goed terecht. En voor een mooie twee-onder-één-kapper in de Randstad kun je hier in een boerderijtje prachtig landelijk wonen. Het prijsverschil is een factor die meespeelt in de overwegingen om hier een huis te kopen. Wij bestrijken vanuit Sneek een gebied van Harlingen tot Lemmer en je kunt hier te kust en te keur wat betreft een woning. Er zit alles bij over de volle breedte van de markt. Gevolg van de toenemende belangstelling is dat ook hier de huizenprijzen zijn gestegen. Wie verkoopt heeft geld omhanden en kan zich ook weer een duurdere woning permitteren.’

Hij ziet volop toekomst voor Friesland, hoewel veel dorpelingen waarschuwen dat het plattelandskarakter bewaard moet blijven. Die discussie is ontstaan. Bijvoorbeeld in een dorps als Mantgum waar een gevecht gaande is over slechts anderhalve hectare weiland. De kwestie is: woningen bouwen of zo laten? De gemeente Leeuwarden wil bouwen want plattelandsbeleid is geen issue op de burelen in de hoofdstad, veel mensen uit het dorp en ook landschapsarchitecte Nynke-Rixt Jukema willen dat beslist niet. Het silhouet van Mantgum wordt aangetast door een steenpuist aan de dorpskom, vindt zij.

Tycho: ‘Je moet heel zorgvuldig met nieuwbouw omgaan. Een afgewogen ruimtelijke ordening is van levensbelang, niet alleen voor het welzijn van de mensen maar ook voor een gezonde woningmarkt. Je wil het karakter van Friesland natuurlijk niet aantasten. Toch vind ik dat je het aan de markt moet overlaten. De mensen die nog het meest hoeden over welstand zijn juist de mensen van buitenaf. Die kruipen heus niet in een saaie cataloguswoning. Maar ruimte is er nog volop. Friesland kan nog makkelijk honderdduizend woningen bouwen als je het goed aanpakt.’

Dat de provincie waarschuwt voor krimp vindt Tycho overtrokken: ‘In 2050 veertigduizend inwoners minder? Ik geloof er niet in. Je kunt het ook omkeren: hoe halen wij mensen naar Friesland? Door een vitale woningmarkt in een gezonde woon- en werkomgeving, zeg ik.’

Hij weet waarover hij praat. Tycho (32), opgegroeid in Irnsum, studeerde vastgoed en makelaardij aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Hij liep stage bij Makelaardij Friesland. Na zijn studie maakte hij met verloofde Nicole de Boer een wereldreis. Met haar zou hij vorig jaar trouwen maar dat ging vanwege corona niet door. Ze hebben een zoon en wonen in Leeuwarden. Zes jaar geleden trad hij in dienst bij Makelaardij Friesland. Na twee jaar in Leeuwarden gewerkt te hebben werd hij teamleider van Sneek/Heerenveen.

Partners