friesjournaal logo

DOKKUM – In de kelder onder Stadsbrouwerij Bonifatius in Dokkum zijn eikenhouten funderingspalen gevonden die dateren uit het jaar 1541. Het is van symbolische waarde dat de brouwerij een dermate oude eikenhouten fundering kent, gezien Bonifatius degene was die een eikenboom omkapte in een van zijn heilige missies, voor hij stierf nabij Dokkum in 754. Het omhakken van de eik wordt door velen beschouwd als het begin van de kerstening onder de Noord- en Middelduitse Germanen.

 De ruim vier eeuwen oude funderingspalen kwamen aan het licht tijdens het uitdiepen van de kelder onder de brouwerij door Bouwgroep Dijkstra Draisma, een gecertificeerde restaurateur die de verbouwing realiseerde. Doormiddel van dendrochronologisch onderzoek aan het hout, door Paul Borghaerts, kon het jaar van plaatsing nauwkeurig worden vastgesteld. Uit het onderzoek van Borghaerts bleek verder dat de paal afkomstig is van een eikenboom uit West-Duitsland. De boom was volgens de jaarringen 63 jaar oud toen hij werd gekapt.

Partners