friesjournaal logo

FOUDGUM - In november verschijnt een kleurrijke uitgave over dominee-dichter François HaverSchmidt, beter bekend als Piet Paaltjens. Schrijver Johannes Keekstra tekende met uitgever Wijdemeer een contract voor Onder Frieslands grauwe hemel. De ondertekening vond plaats in de Mariakerk van het gehucht Foudgum, bij Dokkum. In de jaren 1859-1862 stond François HaverSchmidt er op de preekstoel en hij woonde in de pastorie. Keekstra groeide vlakbij het kerkje op en vond als theatermaker veel inspiratie in de voordracht Mijn eerste gemeente die HaverSchmidt in 1880 schreef over Foudgum. HaverSchmidt was er diepongelukkig, zoals te lezen valt in zijn beschrijvingen van het dorp. Om de tijd te verdrijven stortte hij zich onder het pseudoniem Piet Paaltjens op gedichten die later in de beroemde bundel Snikken & Grimlachjes zouden verschijnen, en hij werkte er aan het verzonnen Oera Linda-boek. 
Onder Frieslands grauwe hemel verschijnt binnen het totaalproject Grauwe Hemel en bevat historische elementen maar is geen geschiedenisboek. 

Keekstra trekt de geschiedenis door naar het heden: ‘Ik heb het in het boek ook over het gebied van toen en nu, over de maatschappelijke en landschappelijke ontwikkelingen en over de toekomst. HaverSchmidt had namelijk de blik vooruit en ik wil laten zien wat er na zijn vertrek gebeurd is, waar we nu staan.’ Daarnaast legt de schrijver in het rijk geïllustreerde boek uit wat zijn connectie met de bekende dominee is, hoe hij zich herkent in zijn teksten over de dorpjes bij Dokkum en hoe het project net zo over zichzelf als over François HaverSchmidt gaat. Keekstra maakte direct plannen voor een theaterproductie, in 2022 op te voeren.

Partners