MORRA – 4.222 poppen in een weiland aan de rand van het dorp Morra stonden symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen in Griekenland verblijven, zoals Kamp Moria. Vanwege de naamgelijkenis werd het verband tussen beide dorpen gelegd en de aandacht gevraagd voor de noden van de vluchtelingkinderen. Gezinnen, dorpen, kerken, scholen en vriendengroepen maakten samen deze poppen voor Kamp Morra. Meer dan drieduizend mensen hebben meegeholpen. 

Elizabeth Pilat, samen met Wini WeidenaarMarian van Voorn en Sharon Postma initiatiefnemer, zei over de opmerkelijke actie die landelijk in de belangstelling kwam: ‘We vragen hiermee aandacht voor de kinderen in Kamp Moria en alle gevluchte kinderen in Griekenland. We willen met dit statement zorgen dat de prioriteit om deze kinderen te helpen bovenaan de agenda komt bij het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer. Wij hebben het hier in Nederland heel goed en hoeven niet in een tent te slapen of drie uur in de rij te wachten voor de douche. We hopen dat Nederland een humaner beleid gaat voeren. Syrië wordt verscheurd door oorlog, maar was vroeger een welvarend land net als Nederland. Door de actie ga je ook nadenken en met elkaar praten over de vluchtelingenpolitiek.’

Het aantal poppen verbeeldden de kinderen die in Moria verblijven. Vooral scholen waren blij met het initiatief omdat het maken van een pop aanleiding was om het vluchtelingenthema bespreekbaar te maken. Hopelijk wijzen de onderwijzers daarbij ook op de mensensmokkel die grootschalig plaatsvindt en op de soms dubieuze rol van non-gouvernementele organisaties die garen spinnen bij rijkelijk vloeiende overheidsgelden en die belang hebben bij een status quo, zoals de vroeger in Grouw woonachtige Norma de Jong heeft ervaren toen zij als vrijwilliger werkzaam was in Moria.     


Het Friese ‘Kamp Morra’ werd door Sharon politiek gemaakt: ‘Voor een gesprek aan de keukentafel of in de klas over de kinderen daar en de omstandigheden waarin ze leven, betrekken wij mensen bij de problematiek. Zo hopen we de politiek van morgen positief te beïnvloeden zodat zij later andere keuzes maken.’

Het statement is geslaagd.

Marian: ‘Het aantal 4.222 alleenreizende kinderen was alleen een getal maar heeft nu een gezicht gekregen, 4.222 gezichten. Het heeft heel veel mensen in beweging gebracht en tot nadenken aangezet. Nu maar hopen dat er naast bewustwording ook actie ondernomen wordt door de politiek. We hebben alle Kamerleden een brief gestuurd en een film van Kamp Morra zodat ook zij de impact gaan ervaren. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan niet ook in actie komen.’

Albert van Keimpema

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen