friesjournaal logo

Avine Fokkens vaart op de Janesloot het Friese watersportseizoen los.

LANGWEER – De opening van het vaarseizoen in Friesland verliep ook dit voorjaar zonder luister. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder stond op de voorplecht van de vlet van Marijke Bakker en haar partner Gerhard Pietersma (schipper van het statenjacht) die door de Janesloot bij Langweer voer. Een kale bedoening van de beperkende maatregelen. Het echte watersportgevoel ontbrak. Wel lanceerde de gedeputeerde een nationale primeur: in de Watersport-app waarin havens en vuilwatertanks staan aangegeven is een vrij nutteloze oproepfunctie voor bruggen geïntegreerd.

Immers: camera’s zien de boten en dan kun je ook nog bellen, maar goed. Binnen 250 meter van een brug kan het openen worden aangevraagd. 

‘Je hoeft dus niet meer af te meren en op een knop drukken,’ zei ze.

Deze app-functie geldt voor alle bruggen die vanuit de centrale It Swettehûs in Leeuwarden worden bediend. Momenteel zijn dat er 16: Súdergoabrêge in Workum, Van Panhuysbrug in Tjerkwerd, de Rogslootbrug in Wartena, de Palmabrêge in Warga, de Tutsebrêge en de Gallebrêge in Grouw, de brug in Scharsterbrug, de Noorder Oudeweg-brug in Boornzwaag, de Janeslootbrug in Langweer, de Warrebrug in Haskerdijken, de Nije Sânsleatbrêge in Terhorne en vijf bruggen in het Van Harinxmakanaal (Frisiabrêge en Stationsbrug in Franeker, de fietsbrug bij Ritsumazijl en de bruggen bij Kiesterzijl en Dronrijp).

De opening van het vaarseizoen valt samen met het moment dat brugwachters zeven dagen per week bruggen en sluizen bedienen. Het aanvragen van een brugopening kan met een marifoon of met een druk op de aanmeldknop bij de brug maar nu dus ook via de app. Op termijn zal It Swettehûs 40 bruggen bedienen. Het zijn voornamelijk bruggen in belangrijke recreatieve en doorgaande vaarroutes.

Nieuwe functies

Watersporters kunnen in deze vernieuwde versie hun vaarroute invoeren en ontvangen vervolgens alle informatie die ze onderweg nodig hebben. In de app staan onder andere brugbedieningstijden, jachthavens, snelvaargebieden, elektrische oplaadpunten, Marrekrite aanlegplaatsen, vuilwaterpunten en actuele scheepvaartinformatie. Nieuw is dat de app tips geeft over het varen op drukke knooppunten. 

‘Deze app draagt bij aan veilig varen in Fryslân. Ik hoop dat veel watersporters er gebruik van gaan maken, zodat zij met actuele informatie bij de hand Fryslân gaan ontdekken,’ aldus Fokkens. De app Watersport is beschikbaar in het Fries, Nederlands, Duits en Engels en gratis beschikbaar voor gebruikers van Apple en Android.

Albert van Keimpema

Partners