KOOTSTERTILLE – Biodiversiteit, we hebben er de mond vol van. Maar waarom alleen in de richting van de boeren wijzen? Begin in de eigen omgeving! Gemeenten bijvoorbeeld in de bermen en de openbare ruimte en planstsoenen, burgers in de tuinen en ondernemingen op het eigen complex en de bedrijventerreinen. Ynnatura is het nieuwe project ‘Samen investeren in biodiversiteit’ gestart. Met een pilot op bedrijventerrein Skûlenboarch en Westkern bij Kootstertille heeft dat een aanvang genomen. 

Theun Wiersma (62) uit Drachten is projectleider bij Stichting Ynnatura en als zodanig betrokken bij de pilot.

Ynnatura is een sponsorclub van bedrijven die projecten van de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea financieel en ‘in natura’ ondersteunt. Dat doet men onder het motto ‘Jild te winnen is in geunst, ’t goed te brûken is in keunst’. Wiersma is een man die weet waar hij het over heeft. Hij heeft 23 jaar bij It Fryske Gea gewerkt: van 1997 tot 2020. Ynnatura kan zijn kennis en ervaring goed gebruiken.

‘Ik heb sinds mijn pensionering nog geen dag minder gewerkt.’ 

Nieuwe impuls

Tegelijkertijd wil Wiersma Ynnatura een nieuwe impuls geven om het ledental op te krikken en leven in de brouwerij te brengen: ‘De intrinsieke motivatie is iets afgenomen. De coronamaatregelen hebben ons ook wat parten gespeeld want wij konden geen interessante natuurexcursies organiseren. Die zijn erop gericht om directies en representanten van bedrijven te laten zien welke nuttige investeringen Ynnatura doet voor het geld wat zij uit de contributies ontvangen.’

In 2019 zijn er enkele sessies van Ynnatura geweest, laat wiersma weten.

‘Wij zijn voor de spiegel gaan staan met de vraag: wie zijn wij? Misschien was onze pr niet effectief. Je moet projecten uitvoeren die aanslaan bij het publiek. Toen kwam biodiversiteit op tafel. Er wordt altijd met het vingertje gewezen naar boeren, maar wat kun je zelf doen? Bedrijven produceren ook stikstof. Wij zijn indertijd begonnen met het bedrijfsterrein van Mannen van Staal in Leeuwarden dat wij natuurvriendelijk met meer en meersortige beplanting hebben ingericht. Iedereen was daar enthousiast over.’

Ynnatura vormt een sterk netwerk van ondernemers die betrokken zijn bij de natuur en voor wie natuur een wezenlijk onderdeel is van hun bedrijfsfilosofie. Steeds meer ondernemers geven er de voorkeur aan zaken te doen met collega’s die natuur en landschap ook ter harte gaan. De onderlinge betrokkenheid is dan ook sterk en men doet er zakelijk voordeel mee. 

Bewustmaking

Ynnatura, opgericht in 1995, wil het Friese bedrijfsleven en hun medewerkers bewust maken van de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het Friese landschap, wat ons allen zo aan het hart gaat. In bijzondere natuurgebieden die extra aandacht nodig hebben of voorzieningen nodig zijn voor flora, fauna en publiek worden projecten opgetuigd. Zo is recent in de Ryptsjerkerpolder, onderdeel van de Grutte Wielen bij Gytsjerk, een uitzichtheuvel gerealiseerd. Daar kunnen natuurvorsers zien hoe het gebied een natte verbinding vormt tussen de Âlde Feanen en het Lauwersmeergebied die een onmisbare schakel is voor dieren en planten. Een andere publieksvoorziening was de bouw van excursieboot De Blaustirns die vaart op zonne-energie.

Wiersma: ‘Een van de taken van Ynnatura is het volk te betrekken bij landschap en natuurbeheer. Natuur wordt levendiger als het ook leeft bij mensen.’

Minder stress

Belangrijk project op dit moment is Skûlenboarch/Westkern. Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein pakt niet alleen positief uit voor flora en fauna maar ook voor de mensen die er werken.

Wiersma: ‘Een grotere verscheidenheid aan planten, bloemen en grassen bevordert de leefomgeving. Het is gewoon prettiger werken in groen dat floreert. Dat begint al ’s morgens als je naar je werk gaat en je zomen kruidenrijk gras ziet. Dat leidt tot meer zin in je werk en tot minder stress. Bovendien is het voor de bedrijven een visitekaartje.’

Het is matig gesteld met de biodiversiteit in Nederland. De aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen heeft bijgedragen aan de achteruitgang van het groen. Er is steeds meer ‘grijs gebied’ ontstaan. Het kan ook anders. Bijvoorbeeld door het integreren van natuur tussen kantoren, bedrijfspanden, loodsen en overheidsgebouwen. 

Samen sterker

Een groeiend deel van de bedrijven die op Skûlenboarch/Westkern gevestigd zijn participeren in het project: Stertil, Bowema, Van Assen, Schuilenburg, APK, Combex en Brouwer & Brouwer. Een onderwijsinstelling als Van Hall heeft een samenwerkingsintentie getekend en zet studenten in om mee te werken.

Wiersma: ‘Samen sta je sterker en bereik je veel meer.’

De uitvoering wordt bekostigd uit de inleggelden. De deelnemer die meer wil doen financiert dat uit eigen middelen.

Het format heeft zich bewezen en de blauwdruk kan ook op andere terreinen worden toegepast.

Albert van Keimpema

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen