friesjournaal logo

GORREDIJK – Hoe kunnen noordelijke MKB-bedrijven milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen voor de bouw van woningen en wijken? Deze vraag staat centraal in de nieuwe Gebouwde (G) Omgeving (O) op Wijkniveau (W): de GOW! proeftuin, een initiatief van Van Wijnen. De provincie Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondersteunen deze open innovatie-omgeving gezamenlijk met een subsidie van ruim 1 miljoen euro. Daarvan is ruim € 800.000 Europese subsidie (EFRO). Met dit bedrag kan door het noordelijke en Friese mkb verder worden gewerkt aan innovaties voor verduurzaming van woningen en wijken.

 De provincie Fryslân draagt ruim € 200.000 bij aan het project.

Onze samenleving vraagt om de verduurzaming van bestaande woningen én nieuwbouw van woningen en wijken. Een schone, gezonde leefomgeving voor iedereen en een toekomstbestendige plek om te wonen, werken, leren en recreëren. De uitdagingen voor de woningbouw hierin zijn enorm en de behoefte aan een groene, duurzame manier van bouwen noodzakelijk. Dit vraagt om een efficiënte en gebiedsgerichte aanpak op wijkniveau.

Open innovatie-omgeving

Met haar partners Vereniging Circulair Friesland en BuildinG realiseert Van Wijnen de GOW! Proeftuin: een open innovatie-omgeving voor co-creatie. Een fysieke locatie om sneller, efficiënter en flexibeler duurzame bouwoplossingen en marktinnovaties te ontwikkelen en te testen, die uiteindelijk leiden tot een economisch en maatschappelijk succes op de markt, van woning- tot wijkniveau. De GOW! Proeftuin bestaat straks uit onder andere 3 pop-up proeftuinen in én samen met wijken in Fryslân, Groningen en Drenthe. Het kan gaan om een modelwoning waar Van Wijnen samen met andere bedrijven mogelijkheden van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en circulariteit van woningen en wijken kan presenteren. Door de wensen, behoeftes en betrokkenheid van bewoners en andere partijen in een wijk centraal te stellen, kunnen innovaties ontwikkeld worden die direct aansluiten bij de dynamiek en uitdagingen in de wijk.

Directeur Roelof Faber van Van Wijnen legt uit: ‘De verduurzaming van woningen en bouw van nieuwe wijken moet meer circulair worden, met meer duurzame materialen, die geen milieuschade opleveren met minder energiekosten voor de bewoner. Veel bedrijven willen hier meer over weten, over leren en uitproberen. De GOW! Proeftuin biedt hiervoor volop kansen, testmogelijkheden en kan meerdere bedrijven in de regio helpen om aan duurzame oplossingen te werken en samen dit doel te bereiken.’

Het dorp Ten Post in Groningen wordt de eerste GOW! Proeftuin die wordt gevolgd door een GOW! Proeftuin in Fryslân en één in Drenthe.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: ‘Hoe versterken we de innovatiekracht van ons mkb en zorgen we dat ideeën naar de praktijk vertaald kunnen worden? Door kennis, expertise en technologieën te bundelen kunnen we meer bereiken. Deze proeftuin draagt bij aan het versnellen van innovaties en verduurzaming in de woning- en wijkbouw in Noord-Nederland. Dat ondersteunen wij graag, vanuit de provincie Fryslân.’  

Partners