friesjournaal logo

Anneke en Marten de Jong en Sietske Poepjes

BAAIUM – Voorjaar 2021 ontvingen melkveehouder en weidevogelboer Marten de Jong en zijn vrouw Anneke steeds meer bezoekers op hun boerderij in Baaium. Samen verzorgen zij excursies en geven zij voorlichting over hun manier van boeren, het zogenaamde ‘buorkje mei fûgels’.  Mede dankzij de verkregen LEADER subsidie kon de bouw van een ontvangstruimte bij hun bedrijf doorgaan. Zo kunnen zij het groeiende aantal bezoekers op een goede en professionele manier blijven ontvangen. Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigde vandaag het LEADER-bordje waarmee de subsidie definitief is toegekend.

Zij zei: ‘Initiatieven als deze dragen bij aan de verbinding tussen boer en burger. Ook maken ze de kansen van natuurinclusieve landbouw zichtbaar. Mooi om te zien dat deze ondernemers dit zo enthousiast vanuit hun overtuiging uitdragen!’

Vanuit interesse en liefde voor de natuur en de weidevogels, is de familie De Jong begonnen aan een andere manier van boeren. Zij zijn ervan overtuigd dat boeren en vogels prima samengaan en dat dat ook de richting van de toekomst is. Daarom laten zij graag de resultaten van hun werkwijze zien. Door middel van excursies en educatieve activiteiten geven zij op hun bedrijf uitleg over diverse onderwerpen, zoals weidevogelbeheer, onderhoud van het landschap en voedselproductie. De belangstelling is groot. Twee jaar geleden heeft de familie De Jong al zo’n 150 mensen door de landerijen rondgeleid. Dit varieert van schoolklassen, gemeenteraadsleden en collega-boeren tot dorpsbewoners. Met de nieuwe ontvangstruimte kunnen zij hun goede werk voortzetten en verder uitbreiden. Inmiddels sluiten veel collega-boeren aan bij ‘Buorkje mei fûgels’.

Albert van Keimpema

Partners