friesjournaal logo

Bertus Mulder, Douwe Hoogland, Tytsy Willemsma en Henk de Vries

GAESTMABUORREN – Als je wil weten wat een pingoruïne is moet je eerst weten wat een pingo is. Wel, het is een bolvormige heuvel waarvan de grond door uitzetting van ijs gedurende een permafrost omhoog is gekomen. Een pingoruïne is niet meer dan een inklinking na een ijstijd. In Friesland zijn ze in het landschap her en der te vinden. En omdat langs alles wat het bekijken waard is een wandel- en fietspad wordt aangelegd, geldt dat dus ook voor de pingoruïnes. Tussen de Langelaan en Gaestmabuorren, ten westen van Bergum, is zo’n pad geopend.

De openingshandeling werd verricht door wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel, directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en Bertus Mulder, voorzitter van de gebiedscommissie De Centrale As langs de gelijknamige weg die de mooiste autoweg van Europa is en straks Waddenweg gaat heten.  
Tytsy: ‘De commissie heeft voortreffelijk werk gedaan om een plus te realiseren.’

De route van 1,5 kilometer loopt door natuurgebied Dobben Hurdegarypsterwarren van It Fryske Gea. Verspreid door dit gebied liggen pingoruïnes, ruim twintigduizend jaar geleden ontstaan tijdens de laatste ijstijd.

Albert van Keimpema

Partners