SNEEK – Vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Uit in Sneek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Sneek Promotion en Vereniging Ondernemend Sneek hebben gezamenlijk het toekomstbeeld van de Sneekweek geschetst. Dat is vertaald in een ambitiedocument. Een sterke verbinding tussen watersport en vermaak wordt een randvoorwaarde voor nieuwe programmering. Qua locaties wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van een evenemententerrein buiten de stad. Er wordt gestreefd naar een volledig circulaire Sneekweek in 2031.

Albert van Keimpema

 

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen