friesjournaal logo

BUITENPOST – Buitenpost is een bramenparadijs. Bramenexpert en botanist Karst Meijer uit Wolvega nam geïnteresseerden mee in de wereld van de braam. Karst liet langs de bosranden, de tuinwallen en de elzensingels zien welke bramensoorten er groeien. Een echte ontdekkingstocht, want elke jaar vindt hij wel 10 tot 15 bramensoorten, sommige zeer zeldzaam en soms zelfs onbekende soorten. Karst kan soorten herkennen aan de bladeren, takken, bloesems of zelfs de doorns. De excursie viel samen met de aanleg van een bramencollectietuin in De Kruidhof. In deze tuin groeien zo’n 70 bramensoorten en wordt daarmee de grootste collectietuin van bramensoorten in Europa. De opening hiervan vindt plaats in 2022. Rond zijn twintigste raakte de nu 57-jarige Karst verslingerd aan de wereld van de flora. Hij heeft zich gespecialiseerd in bramen- en paardenbloemen, waarvoor hij de hele wereld over reist. In zijn Herbaricum Frisicum in Wolvega heeft hij een verzameling van meer dan 150.000 gedroogde plantensoorten opgebouwd, de grootste particuliere verzameling van Europa. Er bestaan zo’n 200 bramensoorten in Nederland, maar elke bloei-excursie is Karst weer even enthousiast in de hoop weer nieuwe of zeldzame soorten te vinden.

Albert van Keimpema 

Partners