friesjournaal logo

WESTERGEEST – Elke echte Friese jongen is ermee opgegroeid, met de doerebout. Deze ‘sigarenplant’, in het Nederlands de lisdodde, kun je namelijk roken. Jongens liepen trots als pake’s aan hun doerebout te trekken. Wat je er ook goed mee kunt is isoleren. De doerebout leent zich bij uitstek als isolatiemateriaal in gebouwen. Better Wetter doet een onderzoeksproject. Op een informatiepaneel op activiteitenboerderij De Hammerslag van de familie Hania in Westergeest staat aangegeven hoe de doerebout in de bouw wordt toegepast. Wethouder Kees Wielstra (Dantumadiel) en bestuurslid Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân onthulden het eerste bord.
De familie Hania was enthousiast over het project en heeft een veld beschibaar gesteld als proeflocatie. In het veld is vorig jaar lisdodde geplant. Eind dit jaar zal de lisdodde worden geoogst en gebruikt worden als isolatiemateriaal of plaatmateriaal in de bouw. Ook op de proefvelden in Mûnein, Kootstertille en Ryptsjerk zijn borden geplaatst. De borden informeren voorbijgangers over de betreffende locatie en het project Better Wetter.

Onderzoek lisdoddeteelt
Op de grond van de familie Hania ligt een proefveld met lisdoddeteelt. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar manieren om het inklinken van veen tegen te gaan en de CO2- uitstoot te beperken. Familie Hania vindt dergelijk onderzoek belangrijk voor de toekomst van de agrarische sector en voor het behoud van de flora en fauna. Ook het duurzaam ondernemen staat op het familiebedrijf hoog in het vaandel.
Better Wetter is een samenwerkingsverband tussen overheden, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen, Wetterskip Fryslân en ondernemers en is gericht is op toekomstig waterbeheer in Noordoost Fryslân. Het doel is  leren om te gaan met wisselende weersomstandigheden in de toekomst. Hoe kun je als samenleving hiermee omgaan? Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel, waarbij meer zoet water wordt gebufferd.

Partners