friesjournaal logo

Arno Brok in gesprek met Appie Kooistra uit Leeuwarden voor zijn zweefmolen.

IRNSUM – De kermisbazen hadden het zwaar toen vorig jaar corona uitbrak. Eenieder kreeg zijn deel uit de staatsruif, zo niet de kermislui. Die moesten zichzelf maar zien te redden. Marjolein van der Molen uit Joure riep de hulp in van VVD-kamerlid Aukje de Vries, een van de meest invloedrijke parlementariërs en de enige binnen de liberalen die voor een derde termijn mocht gaan. Wel, dat werkte. De VVD is tenslotte de partij voor volksvermaak. Op zijn beurt kwam commissaris Arno Brok ook op voor de ‘merke’, die van zo groot belang is voor het Friese uitgaansvertier. Hij maakte zich in Den Haag sterk voor de kermis.

Zo zijn er voor de familie Van der Molen van de dertig kermissen maar zes overgebleven. Om de ondernemers een hart onder de riem te steken zegde Brok toe de eerste merke waarop Marjolein met haar ‘Bank’ mocht staan, te openen. Dat was in Irnsum, waar de merke onder de naam ‘Jirnsumer Kat’ door het leven gaat. Zijn komst ging met de nodige grandeur gepaard want de commissaris maakte zijn entree op het Statenjacht, dat over de Boorne voer en afmeerde bij café De Fantast. Veel kermissen in Friesland gingen niet door, maar de Jirnsumers konden zwieren en zweven, alhoewel door corona de bingo en de ringrijderij werden afgelast. 

Partners