DOKKUM – Dokkum is zuinig op de prachtige gevels in de stad. Collectief wordt ervoor geijverd om het karakter te behouden. In weinig steden vind je zo’n gevarieerd, rijk cultuurhistorisch  gevelbeeld. Ondernemers en bewoners weten maar al te goed hoe belangrijk dat is voor de stad. De gemeente beseft dat ook. Gezamenlijk is er een plan opgevat en een regeling tot stand gekomen. De Stadsontwikkelingsmaatschappij Dokkum (SOM) heeft er een potje voor gereserveerd om eigenaren van panden eventueel te helpen met opknappen. Dat kan door subsidie of een gunstige lening.

‘De initiatieven moeten bij de mensen zelf vandaan komen.

Vervolgens wordt door een commissie van deskundigen beoordeeld of en in hoeverre er ondersteund moet worden. Het hoeft niet altijd een 17e-eeuws pand te zijn. De zevens moeten negens worden. Het wonen, winkelen en verblijven in Dokkum moet zo uitnodigend mogelijk gemaakt worden,’ vertelt coördinator Jacco Wiffers van de gemeente.

Men heeft enkele panden op het oog die een opwaardering verdienen.

‘Voorwaarde is wel dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Gelukkig zijn er geen echt rotte kiezen,’ voegt Jacco eraan toe.

De leegstand valt in Dokkum ten opzichte van andere steden erg mee. Dat is ook de kracht die van dit plan uitgaat: in mooie panden blijven huurders zitten. Om het kernwinkelgebied interessant en compact te houden is het iets verkleind.

Regelmatig wordt overleg gevoerd tussen diverse geledingen. Behalve de SOM zit de gemeente, de welstandscommissie Hûs en Hiem, Oud-Dokkum en de architectuur onder voorzitterschap Fedde Breeuwsma aan tafel.

Albert van Keimpema

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen