friesjournaal logo

Naam: Friso Douwstra (37)

Woonplaats: Leeuwarden

Was: Wethouder in Leeuwarden 

Is: Gedeputeerde van Fryslân

‘Ik voel me zeer vereerd’

Friso Douwstra is een van de opvallende, jonge gezichten in de Friese bestuurswereld. Hij koppelt flair aan politiek inzicht en elan aan pragmatisme. Douwstra is door de CDA Statenfractie voorgedragen als opvolger van Sander de Rouwe die is benoemd tot burgemeester van Kampen. Men is blij dat hij instemt met de voordracht. Douwstra mag dan jong zijn, hij geldt als een ervaren bestuurder. Hij is sinds 2010 raadslid in Leeuwarden en sinds 2017 wethouder. Hij wordt gewaardeerd om zijn dossierkennis en zijn goede contactuele eigenschappen.

Waarom

Weliswaar verlaat ik op een onverwacht moment de prachtige gemeente Leeuwarden, maar zulke keuzes kún je niet altijd plannen. Er komt een bestuurlijke positie vrij en die moet worden ingevuld. Ik ben bijna twaalf jaar raadslid en wethouder van deze prachtige gemeente geweest en heb dat werk met veel liefde voor onze inwoners gedaan met een prachtig team. 

Hoe

Ik ben gevraagd en ik voel me zeer vereerd en dankbaar dat de fractie mij heeft voorgedragen. Zo’n verzoek kun je niet naast je neerleggen, vind ik. Mijn partij ziet mij als de juiste man op de juiste plaats. Dat geeft vertrouwen.

Verwachting

Met deze nieuwe stap blijf ik me inzetten voor het CDA en voor héél de provinsje Fryslân met een portefeuille die me goed past: financiën, toezicht op gemeenten, economische zaken en kennis, onderwijs en innovatie.

Reacties

Ik heb gemerkt dat deze nieuwe stap in mijn bestuurlijke loopbaan me zeer wordt gegund. Dat geeft een goed gevoel. De reacties waren positief en warm.

Albert van Keimpema 

Partners