BOLSWARD – Niemand minder dan Koning Willem-Alexander opende cultuurcentrum De Tiid in Bolsward. Dat is gehuisvest in het gerenoveerde oude stadhuis waar de bonte knaagkever huishield. Het gebouw heeft nu weer een mooie publieksfunctie (museum, café, bibliotheek, gemeenteloket, archief, oudheidkamer, Gysbert Japicxhuis). Het stadhuis geldt als een van de mooiste raadhuizen van ons land. Het is ontworpen door bouwmeester Jacob Gysbert (de vader van de beroemde dichter) en gebouwd tussen 1614 en 1617.

De Koning liet zich over de restauratie bijpraten door Hugo Landman van Jurriën Noord, een bedrijfsonderdeel van Friso. Hij zette zijn handtekening in het hout, in het gastenboek en in het archief bij de door Willem van Oranje ondertekende brief van 1581 waarin de Vader des Vaderlands de magistraat van Sneek vraagt steun te verlenen aan het afstoppen van de oprukkende Spanjaarden bij Steenwijk en hen te beletten het Noorden binnen te dringen. Zo vertelde gemeentearchivaris Jack de Vries

Vervolgens droeg Rieneke Speerstra van de Gysbert Japicx Stifting een gedicht voor: Lit dyn eigen taal net swije van Hindrik van der Meer.

Locatieleider Els van Wier van de bieb ontving de Koning en leidde hem door het museum, over de luchtbrug en langs het archief naar de 100-jarige bibliotheek waar zij leiding aan geeft.Op de plek waar het licht zo mooi naar binnenvalt was een uitgelezen fotomoment. Je moet het belang van de bieb niet onderschatten: er komen per jaar 80.000 bezoekers waarmee het een van de drukste bibliotheken van het land is.

De Koning ontblootte een doek met de tekst: Wa’t de tiid net brûkt, dy’t de tiid ûntgliidt, ûntdûkt, men wurdt se kwyt. Een tekst van Gysbert Japicx

In het auditorium voerde de Koning gesprekken met omwonenden en met Ingrid Hoiting van Meis Groen & Wonen tegenover het bordes. Zij ondervond enige hinder van de langdurige bouwactiviteiten maar ze maalde er niet om. 

Burgemeester Jannewietske de Vries wilde graag een informele opening maar toch stijlvol en puur. Daar is ze in geslaagd. De Koning zei nog eens terug te komen om bovenin de herstelde toren te kijken, maar hij had geen tijd in verband met de ontvangst en huldiging van de paralympiërs op Huis ten Bosch.

Albert van Keimpema

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen