BOLSWARD – De Gysbert Japicxpriis is dit jaar toegekend aan dichter Eeltsje Hettinga voor de gedichten die hij schreef als ‘Dichter fan Fryslân’. De Gysbert Japicxpriis is de hoogste literaire onderscheiding voor oorspronkelijk Fries literair werk, vergelijkbaar met de P.C. Hooft-prijs voor Nederlandse literatuur, en wordt sinds 1947 uitgereikt. De prijs wordt toegekend door Gedeputeerde Staten van Fryslân, die daarvoor wordt geadviseerd door een commissie. De tweejaarlijkse prijs is om en om voor Friestalig proza en poëzie.

De prijs is genoemd naar Gysbert Japicx (1603-1666) uit Bolsward. Deze schrijver wordt gezien als de grondlegger van het Fries als moderne geschreven taal. De prijs (oorkonde en € 10.000) is uitgereikt in cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Er komt € 5.000 bij voor vertaalwerk.

Voor de editie van dit jaar is ervoor gekozen om niet met nominaties te werken. De adviescommissie van dit jaar bestaat uit Nynke HeegHein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde. Ze hebben werk beoordeeld dat is gepubliceerd in de periode 2017 tot en met 2020. Normaliter wordt de Gysbert Japicxpriis toegekend aan een bundel/roman of oeuvre, maar de adviescommissie van dit jaar is van mening dat de publicaties in de Friese media, een speciale uitgave (als bijlage bij beide Friese regionale kranten) en op de website van ‘Dichter fan Fryslân’ voldoende zijn om de eenheid van het werk duidelijk te maken.

Eeltsje Hettinga (Burgwerd, 1955) werkte jarenlang als zelfstandig journalist. In 1998 debuteerde hij met Akten fan Winter (bekroond met de Fedde Schurerpriis), zijn bundel Ikader werd genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis 2013. Naast de publicaties van vijf poëziebundels is hij op andere gebieden literair actief als vertaler en schrijver van monografieën en essays. Ook werkt hij samen met beeldend kunstenaars en schrijft hij al jaren op zijn eigen blog.

  

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen