friesjournaal logo

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma op bezoek bij Jentsje Popma. (foto Hoge Noorden/Jacob van Essen)

LEEUWARDEN – Jentsje Popma is 100 jaar. Ter ere van zijn eeuwfeest zijn zes exposities aan hem gewijd waarvan er nu nog vier lopen. Popma wordt weleens de ‘vrolijke onheilsprofeet’ genoemd omdat hij met zijn abstracte landschappen waarschuwt voor een teloorgang als gevolg van menselijke activiteiten, de bouw van huizen en de aanleg van wegen, de mechanisatie in de landbouw en klimaat.

Een overzichtstentoonstelling georganiseerd door Stichting Nijkleaster (die Popma’s nalatenschap gaat beheren) was te zien in de Grote Kerk in Leeuwarden (tot 2 oktober). In het weekend van 9 en 10 oktober was er een verkooptentoonstelling in de kerk van Jorwerd. Museum Belvédère toont tot en met 5 december een selectie uit het brede oeuvre van de kunstenaar. Deze presentatie wordt als volgt ingeleid: ‘De veelzijdige kunstenaar legt het weidse Friese landschap vast door er middenin te staan; vol kleur, monumentaal in vlakverdeling en met een bijzonder oog voor het lijnenspel in het landschap.’

Het Fries Museum laat onder de titel Jentsjes lânskip werken van hem zien die betrekking hebben op het platteland. Daarin worden landschapsschilderijen uit de collectie van het Fries Museum tegenover de museumcollectie geplaatst die raakvlakken hebben met zijn visie op het landschap.

Albert van Keimpema

Partners