friesjournaal logo

EARNEWÂLD – Staatsbosbeheer Noard-Fryslân heeft de Sulveren Skries (€ 2.500) gewonnen. De boswachters Jacob Hanenburg en Jeffrey Huizenga namen de prijs uit handen van gedeputeerde Johannes Kramer in ontvangst.

Arno Paulus, een andere drijvende kracht binnen de afdeling, was niet aanwezig op de Weidevogelkennisdag in Earnewâld. Volgens de vakjury had Staatsbosbeheer in 2015 het beste initiatief op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Men gaf het weidevogelgebied in de Surhuzemermieden een kwaliteitsimpuls door goede voorzorg. De waterstand werd verhoogd, de slootkanten werden afgevlakt en er werden open vlaktes gecreëerd. Dat is voor met name steltlopers van belang. Hierdoor ging de weidevogelstand in dit gebied omhoog. Foto: de prijswinnaars. Links Kramer en rechts Jacob Hanenburg (met baard) en Jeffrey Huizenga.

Partners